SBB bekräftar att acceptvillkoren i Entra-budet inte uppnåddes

Fastighetsbolaget SBB meddelar att acceptansperioden i uppköpserbjudandet på det norska fastighetsbolaget Entra löpte ut den 26 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.
SBB:s Ilija Batljan.
Vd Ilija Batljan. Foto: SBB
Budet var ett fast pris på 190 norska kronor per aktie i Entra, fördelat på 123,50 norska kronor kontant och 66,50 norska kronor med betalning i
i nyemitterade B-aktier i SBB.
Erbjudandet var villkorat av accept från minst 90% av aktierna i Entra. Acceptansvillkoren har inte uppfyllts. Erbjudandet kommer således inte att fullföljas och aktieägare i Entra som har accepterat erbjudandet frigörs härmed från sina skyldigheter enligt erbjudandet. Alla apportreserverade aktier i Entra som lämnats in i erbjudandet kommer att återgå.