Scandic Hotels genomför nyemission på 1,75 miljarder

Hotelloperatören Scandic Hotels har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 1,75 miljarder kronor. före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen har ett starkt stöd från bolagets största aktieägare och förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma. Nyemissionen stöds även av DNB och Goldman Sachs i egenskap av så kallade underwriting-banker, med förbehåll för sedvanliga villkor. Nyemissionen kommer att vara fullt garanterad.

Scandic har därutöver avtalat om ingående av en ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder kronor samt en kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner kornor för att säkra likviditetspositionen tills dess att nyemissionen och kreditfaciliteten är på plats.

Beläggningsgraden på Scandics hotell började från slutet av februari att falla till följd av spridningen av covid-19. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med 47 procent jämfört med 2019. Beläggningsgraden inom Scandic-koncernen förväntas uppgå till cirka 7-11 procent under det andra kvartalet 2020.

Finansieringen om 2,9 miljarder kronor före transaktionskostnader beräknas ge en betydligt förbättrad likviditetsposition även i ett pessimistiskt återhämtningsscenario. Detta betyder att likviditeten, med god marginal, är säkrad fram till slutet av 2021. Likviditetsbehovet förväntas kulminera under första halvåret 2021 till följd av den säsongsåterkommande uppbyggnaden av rörelsekapital och regleringar av vissa uppskjutna hyresbetalningar, skatter och avgifter.

Villkoren i nyemissionen förväntas meddelas den 25 maj. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 28 maj. Teckningstiden löper från 3 juni till 17 juni.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här