Scania ökar omsättningen med 50%

Lastbilstillverkaren Scania, som ingår i fordonskoncernen Traton, redovisar kraftigt ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Scanias omsättning ökade med 53%.

Omsättningen steg 53,7 procent till 39,07 miljarder kronor (25,42). Orderingången ökade med 183 procent till 38 493 fordon (13 602). Leveranserna var upp 114 procent till 26 196 fordon (12 253).

Rörelseresultatet blev 5,08 miljarder kronor (-0,19), med en rörelsemarginal på 13,0 procent. Resultatet efter skatt blev 3,77 miljarder kronor (-0,54).

”Scania har lyckats undvika oplanerade produktionsstopp även under andra kvartalet trots en fortsatt mycket ansträngd situation med komponentbrist i leveranskedjan. Samarbetet mellan leverantörer, medarbetare och facket – alla med fullt fokus på Scanias kärnvärde ”kunden först” – har varit framgångsrikt och tack vare en god dialog med våra kunder har vi hittat lösningar för att minimera en negativ påverkan på leveranserna till dem. Vi ser dessvärre inte att bristen på
halvledare kommer att vara över i närtid utan är något vi fortsatt måste parera”, skriver vd Christian Levin i rapporten.

Scania, mdkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 39,07 25,42 53,7%
Rörelseresultat 5,08 -0,19
Rörelsemarginal 13,0%
Nettoresultat 3,77 -0,54