SEB: Finns utrymme för fortsatt offensiv politik

Svenska offentliga finanser har klarat krisen relativt väl och utrymme finns för en fortsatt offensiv politik framöver, skriver SEB-ekonomerna Håkan Frisén och Daniel Bergvall i en analys.

”Trots alla satsningar och den ekonomiska nedgången har svenska offentliga finanser klarat krisen relativt väl och utrymme finns för en fortsatt offensiv politik framöver trots att ramverkets väktare i myndighetsvärlden höjer ett varnande finger. Tittar vi in i valåret 2022 lär mer stimulanser komma”, skriver SEB-ekonomerna Håkan Frisén och Daniel Bergvall.

De menar att krisens effekter har visat hur motståndskraftiga de offentliga finanserna verkar vara. Den offentliga skulden verkar toppa på runt 40% av BNP. Därmed kan Sverige snart stå inför en situation där skulden sjunker under 35% av BNP. Där kan målkonflikten mellan skuldankaret, att bruttoskulden ska vara 35% av BNP, och överskottsmålet åter blir aktuell.

De frågar sig i vilken mån frihetsgraderna i finans­politiken kommer att utnyttjas i ett längre tidsperspektiv och nu närmast under valåret 2022.

”I en miljö med fortsatt hög arbetslöshet och där krisen har accentuerat stora behov på olika samhällsområden finns det onekligen motiv till offensiva satsningar. Därtill är Riksbanken fortsatt angelägna om finanspolitiskt understöd för att slippa alltför dramatiska penningpolitiska åtgärder. Under dessa förutsättningar är svårt att tro att inte utrymmet i vis mån kommer att användas ett valår”, skriver de.

De gör ändå en relativt försiktig prognos för finanspolitiken 2022 och räknar med en åtstramning av storleksordningen 0,5 till 1%.

Mer omfattande åtgärder i år

De skriver även att ändringsbudgetarna har gjort det svårt att få en överblick över hur stora insatser som verkligen gjorts. Dock har bilden nu klarnat något och visat på omfattande åtgärder. Dessa ser ut att bli mer omfattande i år än för 2020.

Håkan Frisén och Daniel Bergvall skriver att många krisstöd utnyttjats mindre än väntat. Det har också blivit allt tydligare att de svenska åtgärderna under främst 2020 varit måttliga i ett internationellt perspektiv.

”Med tanke på de starka underliggande statsfinanserna i Sverige finns därmed ett betydande utrymme till fortsatta offensiva satsningar när krispolitiken gradvis övergår till återstartspolitik”, skriver de.