SEB sänker globala BNP-prognoser

SEB sänker sina prognoser för den globala BNP-tillväxten för 2014 och 2015.

SEB bedömer att den globala BNP-tillväxten kommer att uppgå till 3,6 procent under 2014 och till 3,9 procent 2015, efter att ha noterat en tillväxt på 3,2 procent 2013.

Det framgår av dagens konjunkturrapport.

Det kan jämföras med tidigare prognoser på 3,9 procent för 2014 och på 4,0 procent för 2015, från februari.

”Den globala tillväxten 2014-2015 får välkommen kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen med en tillväxt på 2,6 procent i år och 3,7 procent 2015. Alla tillväxtfrågetecken är inte uträtade, till exempel när det gäller den underliggande styrkan i företagens investeringar. Men tillväxten väntas ändå få bra stöd av till exempel starkare arbetsmarknad, ökat bostadsbyggande, frånvaro av finanspolitiska åtstramningar, stigande tillgångspriser och lättare kreditförhållanden”, skriver SEB.

Tillväxtekonomierna går samtidigt nu igenom en fas med långsiktigt nedjusterade expansionsförväntningar efter förra decenniets snabba expansion.

SEB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten (BNP) ökar med 2,7 procent under 2014 och att den ökar med 3,1 procent 2015.

Det framgår av en konjunkturbedömning på tisdagen. Prognoserna kan jämföras med 2,7 respektive 3,2 procent från den 19 mars.

Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bedöms uppgå till 2,7 procent 2014 (2,8) samt 2,9 procent 2015 (3,0).

De svenska konjunktursignalerna har varit blandade under våren med särskilt fokus på det låga inflationsutfallet. Återhämtningstakten i industrin har bjudit på besvikelser och det har smittat av sig på en låg investeringstakt, uppger SEB.

”Men det finns försiktiga tecken på en konjunkturförbättring. Förutsättningarna är goda för en stark konsumtionsuppgång: rejäla reallöneökningar, skattesänkningar, låga räntor. Huspriserna steg med cirka 5 procent under 2013 och de väntas stiga med lika mycket under 2014 för att därefter plana ut”, fortsätter SEB.

Konsumentpriserna väntas stiga med -0,1 procent i årstakt under 2014 (+0,2) och bedöms öka med 0,9 procent i årstakt under 2015 (+1,5).

Banken förväntar att arbetslösheten uppgår till 7,9 procent under 2014 och att den sjunker till 7,5 procent 2015.

SEB räknar med att Riksbankens styrränta sänks med 25 punkter till 0,50 procent i juli, vilket är en upprepning av vad man sagt i april. Därefter bedöms styrräntan sänkas med ytterligare 25 punkter i oktober till 0,25 procent.

I december 2014 bedöms reporäntan ligga på 0,25 procent och i december 2015 ligger prognosen på 0,75 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.