Skingsley: Direktionen behöver vila på hanen

Riksbanksledamoten Cecilia Skingsley ansåg att hennes ställningstagande vid februarimötet var det svåraste hon haft sedan hon tillträdde direktionen.

Med tvekan landade hon i att stödja en ytterligare räntesänkning. Direktionen behöver nu dock vila på hanen och noga väga intäkter mot kostnader, anser hon.

Det framgår av protokollet från det penningpolitiska mötet.

Skingsley gav två argument till varför hon kom att stödja en ytterligare räntesänkning. Hennes första argument var den starka svenska ekonomin där förutsättningarna för stigande inflation enligt Skingsley sammantaget är fortsatt goda.

Hennes andra argument för att tveka kring ytterligare räntelättnad var kopplad till inflationsbilden där utmaningen med den låga svenska inflationen har ändrat karaktär under de senaste åren och där inflationstrycket ännu inte stiger på ett sätt som gör henne trygg.

Den svenska inflationen kommer i huvudsak från tidigare kronförsvagningar, menar Skingsley som förespråkade ett beslut som bidrar till att kronan inte blir ett hot mot konjunktur- och inflationsförloppet i Sverige.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.