Skingsley: Inflationsmålet är fortsatt vägledaren

Inflationsmålet kommer att fortsätta vara vägledande för penningpolitiken även om nuvarande kris har gjort att det lär ta tid för inflationen att nå upp dit. Det uppgav första vice riksbankschef Cecilia Skingsley vid Dagens Industris digitala event Omstart Sverige.
Cecilia Skingsley, Riksbanken
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Just att det lär ta tid för inflationen att röra sig uppåt till målet ska inte uppfattas som att man gett upp det, underströk Skingsley.

”Tvärtom visar pandemins effekter på ekonomin hur viktigt det är att penningpolitiken fortsätter inriktas mot att upprätthålla inflationsmålets roll som ankare i pris- och lönebildningen”, sade hon.

”Penningpolitik spelar en viktig roll för att lindra lågkonjunkturer. Den kan sättas in snabbt och är kraftfull. Men den globala lågräntemiljön är en utmaning och ett stort antal länder och centralbanker sitter nu i samma båt. Vi har alla att hantera en låg inflation med styrräntor på eller nära den nedre gränsen. Andra penningpolitiska verktyg som värdepappersköp kan och bör användas. Men man behöver också fundera över om den penningpolitiska strategin kan utvecklas så att penningpolitiken även framöver har möjligheter att motverka recessioner och hög arbetslöshet. Det här är ingen ny fråga, men den pågående krisen har aktualiserat den än mer”, fortsatte Skingsley.