Sparare på Avanza tror på fortsatt börsuppgång

37 procent av Avanzas kunder räknar med en börsuppgång de kommande tolv månaderna medan 24 procent tror att börsen ska ner under samma tidsperiod.

Sparare på Avanza tror på fortsatt uppgång på börsen de kommande 12 månaderna, enligt Avanzas sparindikator som genomförs varje kvartal.

37 procent av respondenterna tror att börsen kommer stiga, medan 24 procent tror att börsen kommer att sjunka. Det kan jämföras med förra kvartalet då 40 procent såg framför sig börsuppgång, medan 38 procent trodde på nedgång.

Det innebär att skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs landar på 13, vilket är den högsta uppmätta nivån i Sparindikatorns drygt tvååriga historia.

”Det negativa tolkningsföreträde som rådde när turbulensen var som störst, är nu som bortblåst. Visst finns det mycket som talar för börsen framöver, inte minst positivare makrostatistik samt den fortsatt ultralätta penningpolitiken. Men som alltid finns det också risker och som investerare är det ofta klokt att inte låta sig påverkas för mycket av de snabba vändningarna, utan hålla sig till sin sparplan. Börsen har en tendens att överdriva såväl positiva som negativa nyheter”, kommenterar Avanza-ekonomen Johanna Kull.

Enligt sparindikatorn framgår det även att andelen som tror på oförändrat börsläge samt saknar uppfattning om börsens riktning har ökat.