Splittring inom Fed – vissa ledamöter förespråkar snabbare åtgärder

Det senaste protokollet från Federal Reservs räntemöte i november visar att flera ledamöter tycker att inflationen blivit ett så pass stort problem att det borde tvinga fram snabbare åtgärder.
Den höga inflationen gör att stödköpen i USA snart lär trappas ner trots lägre tillväxtutsikter, skriver Danske Bank.
Federal Reserves Jerome Powell. Foto: Al Drago/Pool via AP/TT
”Olika deltagare noterade att kommittén borde vara beredd att justera takten i tillgångsköpen och höja styrräntan tidigare än de förväntade sig i nuläget om inflationen fortsätter att ligga över nivåer som är förenliga med kommitténs mål”, heter det i slutdiskussionen.

Samtidigt fortsätter man att förespråka tålmodighet kring inkommande data som för närvarande visar på den högsta inflationen på 30 år. Centralbankschefen Jerome Powell har upprepade gånger sagt att inflationstrycket är övergående. Dock anser ledamöterna att centralbanken inte borde ”tveka att vidta lämpliga åtgärder för att hantera inflationstrycket” som utgör risker för den långsiktiga prisstabiliteten och sysselsättningsmålet.

Fed kom i november att inleda processen med en nedtrappning av sina månatliga tillgångsköp på 120 miljarder dollar. Först när detta är avklarat kommer Fed att börja tänka på att höja räntan.