SSM vill ta in upp till 400 miljoner i företrädesemission

Bostadsutvecklaren SSM:s styrelse har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Storleken på företrädesemissionen är inte fastställd, men kommer att fastställas av styrelsen till lägst cirka 100 miljoner kronor och högst cirka 400 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar till en långsiktig stabil finansiering och vid ett högre emissionsbelopp inom intervallet även tillföra SSM kapital för att möjliggöra större flexibilitet i bolagets hyresrättsaffär samt fler produktionsstarter, skriver SSM.

Emissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma den 11 mars godkänner styrelsens förslag.

Teckningsperioden väntas löpa 16-30 mars.

Villkoren för emissionen förväntas presenteras omkring den 5 mars, enligt bolaget.

Bostadsutvecklaren renodlar även projektportföljen och säljer projekt till ett värde av cirka 34 miljoner kronor.

Bolaget har på måndagen ingått avtal med Masugnen 1 Fastighets AB och Clear Real Estate Holding, om försäljning av hela projektet Järnet samt 50 procent av projektet Älvsjö Quarters.

Masugnen 1 Fastighets och Clear Real Estate Holding kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM, varför SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionerna, skriver bolaget.

SSM tecknade även på måndagen en icke bindande avsiktsförklaring om försäljning av joint venture-projektet Tellus Towers med cirka 1.200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till Clear Real Estate Holding.

Clear Real Estate Holding kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM.

“Tellus Towers är ett framåtriktat projekt för Stockholmsregionen och har potential att skapa ett flerdimensionellt värde för Telefonplan och söderort. SSM gör bedömningen, baserat på vår nyligen antagna femåriga affärsplan, att fortsatt utveckling av projektet bör ske av annan aktör”, säger SSM:s vd Mattias Lundgren.

Ett eventuellt bindande avtal avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers förutsätter att SSM och den nuvarande JV-partner Partners Group samt Clear Real Estate Holding enas om villkoren för en försäljning.

SSM avser att återkomma med ytterligare information om den eventuella försäljningen senast när villkoren för försäljningen är överenskomna, skriver SSM.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här