Stigande försäljning i dagligvaruhandeln

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln ökade med 5,9% under januari jämfört med samma månad året innan, visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Justerat för kalendereffekter om -1,4% steg totala försäljningen med 7,3%.
Dagligvaruhandel.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Uppdelat ökade försäljningen i butik med 1,6% medan e-handeln var upp hela 137,8%. Hemleverans ökade 76% och upphämtning i butik växte med 252%.

”Det är fortsatt högt tryck i e-handeln med en tillväxttakt i nivå med den vi sett under de senaste månaderna. Sett till försäljningskanaler uppmättes den högsta e-handelsandelen nu i januari. Även denna månad står upphämtning i butik för en större andel av e-handelsförsäljningen än hemleverans. Under månaden stod e-handeln för över 70%av tillväxten i dagligvaruhandeln”, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel

Under hela 2020 växte branschen med 7,6%, där den fysiska försäljningen i butik var upp 5,2% och e-handelsförsäljningen ökade 94,5%. Under året ökade e-handelsandelen av den totala försäljningen från 3,2 till 6,5%.