Stigande försäljning i svenska Ica-butiker

Försäljningen i de svenska Ica-butikerna ökade med 1,9% i februari jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara butiker var försäljningen också upp 1,9%. Ica bedömer att kalendereffekten för månaden uppgick till -3,6%.
ICA har från och med i år börjat inkludera även online-avgifter, främst kopplat till hemleveranser, i sina månadssiffror. Det motsvarar cirka 0,3% av försäljningen för januari-februari och för att nå jämförbarhet har 2020 års siffror justerats.

Under hela 2020 steg försäljningen med 7,2% och i jämförbara butiker var ökningen 7,0%. Det kan jämföras med 3,1 respektive 3,0%under 2019.

Ica Sverige Utveckling samtliga, % Utveckling jämförbara, %
februari 1,9 1,9
januari 5,4 5,4
2020
december 6,7 6,6
november 5,7 5,7
oktober 8,9 8,9
september 6,7 6,6
augusti 5,4 5,2
juli 5,9 5,7
juni 8,7 8,5
maj 7,9 7,7
april 5,9 5,6
mars 11,1 10,8
februari 8,4 8,2
januari 5,0 4,8
2019
december 2,9 2,7
november 4,1 3,7
oktober 4,2 3,9
september 3,0 2,7
augusti 3,4 3,2
juli 3,7 3,7
juni 1,6 1,6
maj 0,2 0,0
april 11,1 10,9
mars -2,8 -3,0
februari 3,3 3,0
januari 3,1 2,8
2018:
december 2,3 2,0
november 3,6 3,0
oktober 3,3 2,5
september 1,6 1,0
augusti 3,7 3,2
juli 4,6 4,1
juni 4,3 3,8
maj 5,8 5,5
april -2,8 -3,2
mars 9,8 9,3
februari 2,6 2,1
januari 2,8 2,4
2017:
december 4,3 3,6
november 3,5 2,8
oktober 3,4 2,6
september 4,4 3,6
augusti 3,4 2,6
juli 1,9 1,2
juni 3,4 2,6
maj 3,1 2,4
april 8 7,3
mars −0,6 −1,2
februari 0,3 −0,2
januari 1,6 1,2