Stigande konsumentpriser inom EMU

Konsumentpriserna inom EMU steg med 0,4 procent i årstakt under augusti, enligt definitiv statistik från Eurostat.

Marknaden hade räknat med en årstakt om +0,3 procent, vilket också var det preliminära utfallet.

I månadstakt var priserna upp med 0,1 procent, vilket var i linje med förväntningarna.

I juli steg konsumentpriserna med oreviderade 0,4 procent i årstakt.

Centralbankens mål är att inflationen ska ligga nära, men strax under, 2 procent.

Kärn-KPI (exklusive energi, mat, alkohol och tobak) ökade med 0,9 procent i årstakt (+0,8 procent förra månaden). Den väntade och preliminära årstakten låg på +0,9 procent. I månadstakt var kärn-KPI upp 0,3 procent.

Konsumentpriserna för EU-länderna var upp 0,5 procent i årstakt under augusti, vilket kan jämföras med +0,5 procent i juli. I månadstakt var konsumentpriserna upp med 0,1 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.