Stigande substansvärde för Bure

Investmentbolaget Bure rapporterar ett substansvärde på 310,60 kronor per aktie per den 10 november. Det motsvarar en ökning med 29,6 procent sedan årsskiftet.
Henrik Blomquist.
Rörelseresultatet blev 1 401 miljoner kronor (2 582) i tredje kvartalet 2021.

Här ingår värdeförändringar med 1 403 miljoner kronor (2 587).

Resultatet före skatt var 1 402 miljoner kronor (2 579).

Resultatet efter skatt blev 1 402 miljoner kronor (2 579), en minskning med 45,6% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 18,92 kronor (34,76), vilket innebär en minskning med 45,6% mot föregående år.

”Bures substansvärde per aktie steg med 6,6% under kvartalet. Jämförelseindex SIX RX steg under samma period med 1,8%. Det var dock rätt stora förändringar i substansvärdet under kvartalet. Utvecklingen var framför allt stark under sommaren men under september såg vi en mindre sättning i aktiemarknaden vilken även påverkade flera av Bures noterade portföljbolag”, kommenterar VD Henrik Blomquist i delårsrapporten.

”Portföljbolagens kvartalsrapporter var i stort sett i linje med förväntningarna. Vitrolife fortsatte att utvecklas starkt. Bolagets samtliga affärsområden visade tillväxt men mest ökade försäljningen inom affärsområdet Technology, +81%. Vitrolifes förvärv av Igenomix mottogs väl av aktiemarknaden. Aktien steg med 29,9% under kvartalet vilket gjorde den till den enskilt största bidragande faktorn till Bures substansvärde-utveckling. Det slutliga genomförandet inväntar regulatoriska tillstånd vilka förväntas erhållas under fjärde kvartalet. I och med förvärvet kommer Vitrolife att förstärka sin ägarstruktur då bland annat ett antal större svenska institutioner deltar i finansieringen av förvärvet.”

”I september avyttrades de kvarvarande aktierna i Medcap. Totalt har därmed Bure avyttrat hela innehavet på knappt 3 miljoner aktier för sammantaget cirka 600 miljoner kronor. Huvuddelen av investeringen i Medcap genomfördes för 9 år sedan, 2012. Bure har sedan dess varit representerade i styrelsen och det är glädjande att konstatera att det varit en lyckad investering för Bure med en årlig avkastning, så kallat IRR, om 37%.”

”Avslutningsvis, efter periodens utgång har substansvärdet per aktie vänt uppåt och till dags datum stigit med 33,9%”, avslutar Henrik Blomquist.

Bure, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Rörelseresultat 1 401 2 582 -45,7%
Resultat före skatt 1 402 2 579 -45,6%
Nettoresultat 1 402 2 579 -45,6%
Resultat per aktie, kronor 18,92 34,76 -45,6%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.