Stora lägenheter hetast på bomarknaden

Historiskt sett brukar priserna öka mest på små lägenheter. Men förra året hade större lägenheter en betydligt starkare prisutveckling, enligt en analys från Fastighetsbyrån.

Under förra året stod de större lägenheterna för den största prisökningen. I hela riket ökade priset på treor med 4 procent under förra året. För de ännu större lägenheterna, fyror och större, var ökningen 5 procent.

I Blekinge län var ökningen som störst på fyrarummare med 19 procents prisuppgång.

På de minsta lägenheterna, ettorna, stod priserna stilla på riksnivå under förra året. Tvårummare ökade med 3 procent, och treor med 4 procent.

Lägre utbud

Inlåsningseffekter som exempelvis vinstskatten har bidragit till prisökningarna på stora lägenheter, tror Fastighetsbyråns vd Johan Engström, då det lett till att ägare av större lägenheter och villor dragit sig för att flytta.

– Utbudet har gått ner på en väldigt låg nivå. Därtill ska tilläggas att den ränteoro som fanns tidigare verkar vara borta. Just nu har vi en stabil och låg räntenivå inom en överskådlig tid, och det ger den klassiska effekten lägre utbud, fortsatt hög efterfrågan och höga priser.

De stillastående priserna på ettor kan förklaras med restriktioner i form av bolånetaket i kombination med nya amorteringskrav, enligt Johan Engström.

– Det har slagit hårdast mot ensamstående och förstagångsköpare som har det klart tuffare att komma in på bostadsmarknaden. Det börjar synas i siffrorna att det här slår igenom störst på de små lägenheterna, säger han.

Stabil utveckling

Den närmsta framtiden kommer prisutvecklingen att bli stabil utan dramatiska prisuppgångar, tror Johan Engström.

Centralt belägna trerumslägenheter eller större i storstäderna hör fortfarande till de mest attraktiva på marknaden.

– Vi är inne i en stabil bostadsmarknad, och vi kan känna en viss trygghet i att lågränteläget kommer att bestå. Jag tror att vi kan vänta oss en viss prisuppgång under 2020 på omkring 3–4 procent. Men det kan naturligtvis öka ännu mer på attraktiva objekt.

Prisutveckling på bostäder

Prisutveckling i riket:
Antal rum kr/kvm (2018) kr/kvm (2019) Prisutveckling 1 år
1 rum 48 054   48 074   0%
2 rum 38 304   39 586   3%
3 rum 32 866   34 131   4%
4+ rum 31 652   33 260   5%
Villor 24 816   25 455   3%
Källa: Siffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till
Svensk Mäklarstatistik.


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.