Största uppgången någonsin för tyskt Ifo-index

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, ökade mer än väntat i juni. Uppgången i förväntningar är den största som noterats någonsin.
Foto: Matthias Schrader/TT
”Tyska företag ser ljuset i slutet av tunneln”, skriver Ifo i ett meddelande.

Indexet förbättrades under juni till 86,2. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 85,0.

Föregående månads utfall var 79,5.

Tillverkningsindustrin i Europa är viktig. Den nuvarande situationen är fortsatt svag men bolagen är mer positiva. Inom service förbättrades den nuvarande situationen rejält.

Statistiken presenteras av det tyska prognosinstitutet Ifo.

Tyskland juni, 2020 Konsensus Förändring mot konsensus maj, 2020
Ifo-index affärsklimat 86,2 85,0 1,4% 79,5
Ifo-index nuvarande situation 81,3 84,0 -3,2% 78,9
Ifo-index förväntningar 91,4 87,0 5,1% 80,1

Konsensusdata från Bloomberg