Swedbank: Återhämtningen sätts på prov

I sin senaste tekniska analys skriver Swedbank att återhämtningen nu sätts prov och att banken ser en ökad risk för en andhämtningspaus.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

Bankens huvudscenario är att börsen står inför en mer utdragen andhämtningspaus och att  det kan uppenbara sig mer attraktiva nivåer för att addera ytterligare risk senare under sommaren.

”Ur ett tekniskt perspektiv ser vi således inte att det under nu rådande sentimentsläge är fördelaktigt att kortsiktigt jaga efter indexet. Istället ser vi nu att en naturlig andhämtningspaus ter sig sannolik, där den överköpthet och girighet som byggts upp i marknaden under de senaste månaderna får en chans att komma tillbaka till mer hälsosamma nivåer”, skriver banken.

När rekylfasen är över väntas OMXS30 inleda en mer uthållig uppgångsfas. Brasklappen för scenariot uppges dock vara om en prisuppgång till nya högstanoteringar noteras, som skulle indikera en tydlig förstärkning av sentimentet, där känslan av FOMO driver upp indexet mot i första hand häradet av 1750-1770.

Att en eventuell nedåtsekvens väntas vara tillfällig beror i främst på att inga signaler i prisgrafen indikerat en strukturell försvagning av sentimentet. Dessutom begränsas nedsidan av de penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts samtidigt som det låga ränteläget innebär vidare att det finns ytterst få avkastningsalternativ till börsen.