Swedbank: Börsuppgången kan fortsätta även med högre räntor

Orsaken till ränteuppgången är i grunden positiv och de stigande räntorna behöver inte innebära slutet för börsuppgången, skriver Swedbank i sin investeringsstrategi.
Börsen, aktier, aktiefonder
Foto: Fredrik Sandberg /TT

Året inleddes med en vaccinoptimism och en stark rapportsäsong, men nu har stigande räntor och inflationsförväntningar skapat oro på börserna och fått investerarkollektivet av ompröva vilken typ av aktier man vill äga i en högräntemiljö.

”Inflationsförväntningarna i USA har tagit fart på sistone, vilket tryckt upp långräntorna något. Det har gjort att tillväxtbolagen har tappat en del av sin attraktionskraft, och att investerare nu söker sig mer till konjunkturkänsliga bolag och banker. Till exempel är den tekniktunga Nasdaqbörsen i USA i stort sett oförändrad i år, medan Stockholmsbörsen är upp tvåsiffrigt”, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen sätter också centralbankernas framtida agerande högt på investerarnas radar, något som inte minst blev tydligt under den gångna veckan, då allas ögon vändes mot talen från Federal Reserve.

”Räntor kan stiga av olika anledningar och den främsta anledningen i detta fall menar vi är den bästa, nämligen att den konjunkturella utvecklingen går åt rätt håll. Med andra ord ser vi inte att detta behöver innebära slutet på börsuppgången och räntenivåerna är fortsatt väldigt låga ur ett historiskt perspektiv. Däremot bör man som investerare vara medveten om att det finns en del osunda beteenden i aktiemarknaden. Man bör se över sin risknivå och vara medveten om att det kan bli stökigt. För många innebär också den starka börsutvecklingen att man kanske behöver sälja av aktier för att nå sin efterfrågade aktievikt i portföljen”, säger Mattias Isakson.

Swedbank Strategi & Allokering upprepar sin övervikt för aktier och behåller allokeringen på regionnivå; övervikt i Sverige och på Tillväxtmarknader som finansieras med fortsatt undervikt i Japan, medan Europa och USA behåller sina neutrala rekommendationer. Dessutom bibehålls undervikten inom räntor samt den likaviktade fördelningen mellan penning- och obligationsmarknad. Samtidigt som krediter hålls neutrala med en liten övervikt för High Yield.