Swedbank: Återhämtning på tunn is

Den ekonomiska återhämtningen väntas fortsätta, men osäkerheten är stor, skriver Swedbank i sin konjunkturrapport Economic Outlook.
Foto: Nils Petter Nilsson/Aftonbladet/TT

Nedgången i världsekonomin ger att global BNP väntas krympa med 3 procent i år, skriver Swedbank. De ekonomiska utsikterna ser dock bättre ut nu än innan sommaren.

”Vi bedömer att den ekonomiska återhämtning som nu pågår runt om i Europa fortsätter under hösten. Men osäkerheten är fortsatt stor och prognoserna bygger på att den nu ökande smittspridningen i flera länder kan hållas i schack och inte eskalerar”, skriver Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

”Den senaste tidens ekonomiska statistik har på flera håll kommit in bättre än väntat”.

Även svensk ekonomi ser en pågående återhämtning, som nu stärks och breddas, skriver Swedbank. BNP väntas falla med 5 procent i år för att stiga med omkring 3 procent 2021 och 2022. Även bostadspriserna väntas stiga fram till 2022.

Samtidigt spås arbetslösheten stiga till 10 procent vid årets slut.

”Arbetslösheten har stigit snabbt och någon vändning är inte att vänta under hösten. Mot slutet av året väntas drygt 200 000 fler vara arbetslösa än före krisen”, skriver Andreas Wallström.

Samtidigt som statsskulden i Sverige har ökat under krisen, väntas krisstöden blir mindre än förväntat. Stödåtgärder på 200 miljarder kronor väntas under 2020, motsvarande 4 procent av BNP. Det innebär en nedrevidering med 100 miljarder eller 2 procent av BNP jämfört med föregående prognos i maj.

”Sverige har trots den låga statsskulden i utgångsläget inte spenderat mer än andra länder och vi bedömer att det finanspolitiska utrymmet är fortsatt stort. Nu behövs åtgärder för att stötta ekonomin på sikt. Ett område som särskilt behöver prioriteras är arbetsmarknaden, där arbetslösheten faktiskt steg i Sverige redan före coronakrisen”, skriver Andreas Wallström.