Swedbanks nya sektorfavorit

Swedbank gör två förändringar i årets sista uppdatering av sektorfavoriter.

Det handlar om Recipharm som ersätts av Getinge inom sektorn Hälsovård och Lundin Mining som tas ur sektorn Basindustri.

Synen på risktillgångar förblir annars oförändrad.

”Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder”, skriver Swedbank. Banken har dock inte glömt osäkerheten kring covid-19 varför man tar med bolag ”som vi ser har goda förutsättningar att hantera nuvarande marknadsklimat och som kan hålla uppe sin intjäning och vinst på egna meriter”.

Efter de senaste ändringarna finns det 22 bolag på listan över sektorfavoriter fördelade på sju sektorer.