Tobiis vd: “Ingen gräns” vad ögats fokus kan användas till

ANALYSINTERVJU Tobiis vd och medgrundare Henrik Eskilsson för Affärsvärlden om nuläget och framtidsutsikterna för börsbolaget och dess ögonspårningsteknik eyetracking.

I samband med Affärsvärldens färska långsiktiga köprådTobiis aktie intervjuades eyetracking-bolagets medgrundare och vd Henrik Eskilsson om nuläget och framtidsutsikterna. Här bjuder vi på fullversionen:

Ert bolagsbyggande kring Tobii har pågått i snart två decennier, men först nu spås massmarknaden för eyetracking komma. Är lång mognadstid och fokus fördelar för Tobii när konkurrensen väntas öka?
– I flera segment är det här redan en etablerad teknik, exempelvis de som Tobii Dynavox och Tobii Pro verkar inom. Men det är korrekt att vi till största delen fortfarande har genombrott i breda konsumenttillämpningar framför oss. Det finns i dag ingen annan spelare som är i närheten av Tobii när det gäller kompetens, bredd, resurser och IPR (immaterialrättigheter, reds anm) inom eyetracking. Detta tar naturligtvis lång tid att bygga upp och är helt klart viktiga styrkor när marknaden utvecklas vidare.

Vilka är då de främsta bestående konkurrensmedlen att försvara och vidareutveckla, för att dagens Tobii ska kunna vara rimligt säkert på att kunna överavkasta på ett betydligt större framtida investerat kapital?
– Den tekniska kompetensen och IPR:er är uppenbart, men kompetensen kring hur har man skapar värde genom eyetracking och förmågan att utveckla nya affärer kopplat till detta är lika viktigt. I slutändan är det affärerna som skapar intäkter och lönsamhet. Faktiskt precis det vi har lyckats med genom Tobii Dynavox och Tobii Pro, och som också gör att vi utvecklar nya marknader inom exempelvis speldatorer och vr (virtual reality).

På kort sikt har de brittiska konkurrensmyndigheternas blockering av Tobii Dynavox förvärv Smartbox varit en motgång.
– Ja, det har varit en tuff resa och tråkigt för användarna som har kommit i kläm.

Hur ser ni på möjligheterna att er överklagan ska vinna gehör?
– Det är svårt att bedöma eftersom det här sker sällan, men vi hade naturligtvis inte överklagat om vi inte hade haft fog för det.

Är huvudspåret nu att sälja?
– Om vi får ett bra bud är vår intention att sälja verksamheten.

Väntas Smartbox vara kassaflödespositivt under ert ägande framåt (givet att det inte får integreras), och hur ser innehavets finansiering ut?
– I tredje kvartalets rapport ses Smartbox resultat samlat. Om man lägger tillbaka de relaterade engångskostnader vi tidigare har informerat om, är det tydligt att Smartbox är lönsamt så det är bra. Vi ger inga prognoser kring kassaflöde specifikt men det är självfallet något vi håller ögonen på.

Hur ser ni på möjligheterna att få igen, eller få avkastning på, de finansiella resurser som affären förbrukat samt bundit upp?
– Det är en sund och bra verksamhet, så vi bedömer att vi kan få vettigt betalt vid en försäljning av Smartbox. Vi är dock fortfarande tidigt i försäljningsprocessen.

Är Tobii Techs fördubblade externa intäkter i senaste kvartalet ungefär den takt ni planerat för?
– Ja, i den meningen att vi behöver ha en stark försäljningstillväxt inom Tobii Tech i den här storleksordningen. Sedan varierar det mellan kvartalen och i det här kvartalet vad det framförallt PC-segmentet som bidrog kraftigt medan vr och nischsegmentet var lägre än de brukar vara.

För Tobii Techs nuvarande volymspår inom pc och virtual reality (vr) – vilken intäktsmix respektive bruttomarginalnivåer kan gälla när produkter skalat?
– För vr och pc är marknadsmöjligheten jämförbar, och etablerade bolag i sådana marknader brukar ha bruttomarginaler på 40–50 procent. Marknadsmöjligheten inom det tredje segmentet Nischapplikationer är på sikt sannolikt lite mindre än pc och vr, men har i gengäld högre bruttomarginal, på 50–70 procent.

I takt med att eyetracking blir en del av alltmer avancerade ai-drivna system, tror ni på Tobii att det finns risk för omfattande missbruk där intrycksdata används till att manipulera konsumenter och att systematiskt övervaka medborgare mot deras bästa intresse?
– Eyetracking är primärt en teknik som gör det möjligt att förstå beteenden och styra utrustning snarare än att påverka människor. Men vi är väldigt medvetna om vikten av att eyetracking-data används på sätt som konsumenter känner trygghet med. Vi jobbar därför mycket aktivt med policies, avtalsmässiga regler och även branschinitiativ kring transparent och ansvarsfull användning av eyetracking-data.

Var drar Tobii sina affärsetiska gränser kring risker för missbruk av slutanvändares intrycksdata? Är exempelvis icke-demokratiska enpartistater möjliga, eller principiellt omöjliga, som kunder?
– Vi har ett regelverk kring vad vi kan sälja och till vem. Vi har exempelvis en policy som tydligt säger att Tobii inte säljer produkter till militära eller polisiära kunder i länder som inte klassas som ”fria” enligt Freedom Index.

Förstår Stockholmsbörsens investerare generellt den nuvarande strategins portföljtänk, där två kassaflödespositiva, växande ben återinvesterar i ett tredje teknikbens tillväxtoptioner?
– De analytiker som följer oss och de flesta insatta investerare känner väl till våra tre affärsområden. Det är viktigt att förstå att alla tre måste bidra och visa ’progress’ för att vi skall nå våra finansiella mål. Det tror jag att de flesta gör, men vi har mer än 25 000 aktieägare och det finns säkert många av dem som är mest fokuserade på möjligheterna för Tobii Tech

Aktieägarbasen är – än så länge – i huvudsak svensk samtidigt som er teknikutrullning är tänkt att skala globalt i resurskrävande massmarknader. Kan Tobii som bolag och era befintliga aktieägare gynnas om den internationella kapitalmarknadens kännedom om Tobii ökar, och säkrar tillgång till mer expansionskapital till bättre villkor?
– Ja. Vi tror att det är viktigt att ha en internationell ägarbas eftersom det inte finns så många svenska jämförelsebolag och verksamheten i allra högsta grad är global, med mer än 98 procent av våra intäkter utanför Sverige. Däremot skulle jag säga att den svenska kapitalmarknaden är tillräckligt stor för ett bolag av Tobiis storlek. Cirka 25 procent av vår ägarbas är i dagsläget utanför Sverige och vi ägnar mycket tid till samtal och möten även med internationella investerare för att öka den andelen.

Vilken tidshorisont krävs för privatinvesterare som köper in sig i Tobiis aktie i dag om de ska kunna följa er nuvarande strategi i mål?
– Jag tycker alltid att man ska ha en lång horisont när man investerar i aktier. Det är särskilt relevant i vårt fall, med tanke på att eyetracking är en teknik som kommer att hitta nya tillämpningsområden under lång tid framåt. Vi har bara börjat och det finns ingen gräns för vad man kan använda det till. Helt enkelt för att ögats fokus ger så pass mycket information om vad man är intresserad av, vad man tänker göra och hur man mår.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här