Triton når över 90% i HiQ – påkallar avnotering

Budgivare Triton Fond V, genom Trisall, kontrollerar efter avslutat uppköpserbjudande 91% av kapitalet och rösterna i it-konsulten Hiq Det framgår av ett pressmeddelande.
HiQ:s VD Lars Stugemo. Foto: Veronica Kindblad / SvD / TT
Trisall kommer att initiera tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i HiQ samt verka för att aktierna i HiQ avnoteras från Nasdaq Stockholm. Redovisning av likvid för aktier som har lämnats in under perioden mellan den 12 oktober och 19 oktober beräknas påbörjas omkring den 22 oktober.

Triton Fond V, genom Trisall, lade den 26 augusti ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i HiQ på 70 kronor per aktie. Priset i erbjudandet höjdes till 72 kronor per aktie den 15 september. Trisall förklarade det reviderade erbjudandet ovillkorat den 5 oktober och samt förlängde acceptperioden till den 19 oktober.