Tunga böter hotar svenska storbanker

Det drar ihop sig till tunga beslut i Finansinspektionens utredning av storbankerna SEB:s och Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum. Ett avgörande steg blir om FI beslutar om så kallad sanktionsprövning, enligt FI-chefen Erik Thedéen.

En sanktionsprövning föregår beslutet om en eventuell sanktion.

– Skulle vi gå på en sanktion så kommer vi innan beslutet kommuniceras, i februari, att fatta beslut om att vi inleder så kallad sanktionsprövning, säger Erik Thedéen i ett anförande på PWC:s Finansdagen 2019 i Stockholm.

– Om vi gör så kommer det också kommuniceras externt, tillägger han.

Inte bestämt

I en TT-intervju efter anförandet mjukar Thedéen upp målsnöret för utredningen något. Februari är inte spikat.

– Det finns inget datum bestämt, säger han.

En sanktionsavgift kan som mest uppgå till tio procent av bankens omsättning, alltså miljardbelopp, beroende på hur allvarliga bristerna är.

FI:s penningtvättsutredningar mot de båda storbankerna inleddes i våras, sedan det avslöjats att det finns misstankar om omfattande problem med penningtvätt hos Swedbank i Baltikum.

FI gick därefter i juli ut med så kallade avstämningsskrivelser till de båda bankerna. Svaret från SEB har redan kommit in, medan Swedbank har en vecka till på sig att formulera sitt svar.

Exakt när FI är redo att ge besked om det kommer att göras en sanktionsprövning vill FI-chefen inte precisera i detalj. Men han påminner om att bankernas svar på avstämningsskrivelserna är omfattande och att de också är avgörande för beslutet om sanktionsprövning.

– Det tar en tid för oss att gå igenom det. Och sedan gör vi juridiskt prövningen, om det räcker dför att gå på sanktion? Det är då vi fattar beslutet om vi inleder sanktionsprövning. Men jag kan i dag inte säga när det sker, säger Thedéen.

FI kommer om i samband med beskedet om en eventuell sanktionsprövning i det läget inte gå in i detalj på vilka specifika brister och regelöverträdelser som föranleder prövningen.

– Vi kommer att redogöra för allting i det fallet att vi går på sanktion, men inte dessförinnan, säger Thedéen.

Nära samarbete

FI:s utredning omfattar bankernas verksamhet sedan 2007 fram till i år och fokus är på hur koncernstyrningen har fungerat vad gäller misstänkta transaktioner i Baltikum. Den sker i nära samarbete med finansmyndigheter i Baltikum.

– Regelverket säger att man ska ha en god styrning och kontroll för att hantera möjliga penningtvättrisker, säger Thedéen.

Detta krav innebär konkret att systemet ska göra det möjligt att upptäcka, värdera och rapportera misstänkta transaktioner i alla delar av banken.

Swedbank granskas vid sidan av FI-utredningen även av myndigheter i USA, där det finns risk för omfattande bötesbelopp eller till och med att amerikanska myndigheter stänger dörren för bankerna vad gäller dollarfinansiering.

– Jag kommenterar inte de kontakter vi har i den här utredningen. Vi har de kontakter vi måste ha, säger Thedéen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.