Tyskt Ifo-index ökade mer än väntat

Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, ökade mer än väntat i augusti.
Foto: Martin Meissner/TT

Indexet förbättrades under augusti till 92,6. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 92,1.

Föregående månads utfall var 90,5.

Statistiken presenteras av det tyska prognosinstitutet Ifo.

Tyskland augusti, 2020 Konsensus Förändring mot konsensus juli, 2020
Ifo-index affärsklimat 92,6 92,1 0,5% 90,5
Ifo-index nuvarande situation 87,9 86,2 2,0% 84,5
Ifo-index förväntningar 97,5 98,0 -0,5% 97,0

Konsensusdata från Bloomberg