Underskott i Sveriges handelsbalans på 10,3 miljarder

Sveriges handelsbalans uppvisade ett underskott på 10,3 miljarder kronor under augusti 2021. Det skriver SCB.
Export
Värtahamnen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varuexporten uppgick under augusti till 115,0 miljarder kronor, skriver SCB. Varuimporten uppgick samtidigt till 125,3 miljarder. Detta ger ett handelsnetto på -10,3 miljarder.

För augusti 2020 låg motsvarande värden på 103,9 miljarder kronor för varuexporten och 105,7 miljarder för varuimporten. Därmed låg handelsnettot då på -1,8 miljarder. Sedan augusti 2020 har varuexporten ökat i värde med 11% och varuimporten med 19%.

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 12%, medan varuimporten ökade med 14% jämfört med motsvarande period ett år tidigare.