Uppskruvade vinstprognoser för OMXS30-bolagen

Analytikerkåren har under de senaste månaderna dragit upp de samlade vinstprognoserna för OMXS30-bolagen för 2020 och 2021. Sett till senaste månaden är det dock små förändringar gällande vinstprognoserna.
Foto: Tobias Ohls
Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade vinsterna för 2020 spås uppgå till cirka 268,7 miljarder kronor vilket innebär en minskning med 15,6% mot 2019 års vinstnivå. För drygt två månader sedan var nivån 257,9 miljarder.

För 2021 väntas cirka 343,1 miljarder i sammanlagd vinst vilket innebär en ökning med 27,7% från 2020 års nivå. Noteringen för drygt två månader sedan var 338,6 miljarder i vinst.

Den samlade försäljningen väntas falla 9,6% under 2020 och stiga 6,6% 2021.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.

Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 3 020 893 2 731 916 2 913 161
Tillväxt, år -9,57% 6,63%
Justerad nettovinst, Mkr 318 279 268 713 343 118
Tillväxt, år -15,57% 27,69%
Källa: Factset

Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.

Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2020 %-förändring 2021 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 731 916 2 913 161
1 vecka sedan 2 732 780 -0,03% 2 912 149 0,03%
1 månad sedan 2 747 027 -0,55% 2 929 224 -0,55%
3 månader sedan 2 738 651 -0,25% 2 931 574 -0,63%
6 månader sedan 2 795 178 -2,26% 3 011 532 -3,27%
9 månader sedan 3 051 092 -10,46% 3 157 963 -7,75%
12 månader sedan 3 070 106 -11,02% 3 173 559 -8,21%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 268 713 343 118
1 vecka sedan 268 625 0,03% 342 546 0,17%
1 månad sedan 269 646 -0,35% 344 537 -0,41%
3 månader sedan 253 631 5,95% 335 740 2,20%
6 månader sedan 255 599 5,13% 342 729 0,11%
9 månader sedan 343 481 -21,77% 383 706 -10,58%
12 månader sedan 348 665 -22,93% 384 276 -10,71%
Källa: Factset