Valueguard: Prisryck på borätter

Enligt Valueguards statistik steg priserna på bostadsrätter kraftigt i juli i samtliga svenska storstäder.

Valueguards prisindex för bostadsrätter var 6,9 procent högre i juli jämfört med ett år sedan. För villor var indexet 9,5 procent högre samtidigt som det övergripande indexet, HOX Sverige, var 8,5 procent högre.

Utfallen kan jämföras med juni då bostadsrättsprisindex stod 7,2 procent högre jämfört med ett år sedan. Villaindex stod då 11,1 procent högre och det övergripande indexet var 9,6 procent högre.

”Senaste tidens prisnedgångar som fått mycket uppmärksamhet är fortfarande bara hack i priskurvan i ett lite längre perspektiv. Nu när volymerna på bostadsmarknaden ökar kraftigt och återgår till det normala blir det spännande att se hur amorteringskravet och bankernas restriktivare utlåning påverkar bostadsmarknaden. Effekten blir störst i storstäderna, med Stockholm i spetsen, där både bostadspriser och bostadslån är högst”, kommenterar mäklarbyrån Erik Olsson statistiken från Valueguard.

Under de senaste tre månaderna har prisindex på bostadsrätter sjunkit med 0,9 procent medan villor har sjunkit med 2,1 procent. Det övergripande indexet, HOX Sverige, har minskat med 1,7 procent.

Jämfört med förra månaden steg prisindexet för bostadsrätter med 2,9 procent medan index för villor sjönk med 1,1 procent. Det övergripande indexet, HOX Sverige, steg med 0,4 procent.

”Bostadsrättsindex steg kraftigt i samtliga tre storstäder, i Stockholm med 3,5 procent, i Göteborg med 3,3 procent och i Malmö med 2,1 procent. Denna rekyl har utplånat de senaste månadernas nedgång i både Göteborg och Malmö, där tremånadersförändringen är upp 2,1 respektive 0,5 procent. I Stockholm ligger bostadsrättsmarknaden emellertid fortfarande 1,5 procent under toppnoteringen i april”, skriver Valueguard i ett pressmeddelande.

”Villaindex däremot gick ned i samtliga storstäder, i Stockholm med 0,4 procent, i Göteborg med 0,9 procent och i Malmö med 0,3 procent. Dessa nedgångar är ungefär i linje med vad vi sett tidigare år i juli”, fortsätter Valueguard.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.