Vanligt med hot mot finansanställda i kampen mot penningtvätt

Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet och de flesta incidenter uppstår i samband med arbetet mot penningtvätt. Det skriver Finansförbundet.
Hot mot bankanställda försvårar kampen mot penningtvätt
Genrebild. Foto Fredrik Sandberg / TT

Enligt en ny rapport från Finansförbundet har 45% av alla finansanställda med kundkontakt blivit utsatta för trakasserier. 10% har utsatts för hot och 2% har utsatts för våld på jobbet. Det är främst i bankernas och växlingskontorens arbete för att förhindra penningtvätt som incidenterna har uppstått.

Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet. Det är främst bankernas och växlingskontorens arbete för att förhindra penningtvätt som leder till hot och våld. Det visar rapporten från Finansförbundet.

”Hot och våld är ett trauma för individen, men det är också ett samhällsproblem. Risken är att bankanställda inte kan fullgöra sitt uppdrag om de inte är trygga, och det riskerar att slå mot samhällets insatser mot penningtvätt”, säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet.

Undersökningen visar också att det förekommer brister i krisrutinerna på många arbetsplatser. Bland annat har över en tredjedel av alla som utsatts för hot eller våld i tjänsten har inte haft något uppföljande samtal efteråt med sin arbetsgivare och endast en femtedel vet att det har anmälts till Arbetsmiljöverket.