Varningen: Konjunkturavmattningen kan bli mer abrupt än väntat

Nedåtriskerna dominerar såväl globalt som i Sverige, vilket gör att konjunkturavmattningen riskerar att bli mer abrupt än väntat. En av många risker för svensk del är en försvagad konkurrenskraft. Det sade Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten vid en pressträff på tisdagen där hon presenterade en ny konjunkturprognos.

“Våra arbetskraftskostnader har ökat mer än i andra länder, mätt i kronor. I gemensam valuta ser det bättre ut eftersom kronan har försvagats. Vi har klarat konkurrenskraften på grund av att kronan försvagats. Det är inte en långsiktigt hållbar strategi”, sade hon.

Kronan har fungerat som en krockkudde och räddat konkurrenskraften, men kronförsvagningen skapar också risker för ekonomin.

“Risken är att det blir ett mindre omvandlingstryck hos företagen. Man har inte riktigt kniven mot strupen när kronan försvagas under en längre tid. Det gör att man kanske inte håller i kostnaderna tillräckligt väl”, sade Kerstin Hallsten.

Hon sade att när konjunkturen mattas av kommer trycket att hårdna och då riskerar höga svenska arbetskraftskostnader att få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi vid en kraftig sättning globalt.

“Vi måste få ett långsiktigt hållbart kostnadsläge. Det har vi inte i dag”, sade Kerstin Hallsten.

Hon efterlyste bättre villkor för tillväxt för basindustrin. Det handlar bland annat om långsiktigt stabila spelregler, långa avtalsperioder i kommande löneavtal, förbättrad konkurrensförsörjning, mer återhållsamma löneökningar och en ökad flexibilitet.

“Det är helt centralt för välfärden i Sverige”, sade hon.

Till nedåtriskerna globalt hör handelshinder och brexit liksom problem i Europa med låg tillväxt, svaga statsfinanser och strukturella problem i banksektorn.

“Ett annat problem är att det är gasen i botten för penningpolitiken. Det minskar möjligheterna att hantera en sättning”, sade Kerstin Hallsten.

Att penningpolitiken nu lagts om på många håll lyfter ekonomin här och nu, men det samtidigt skapar risker för framtiden.

“Vi får en ännu längre period av lågräntemiljö”, sade Kerstin Hallsten och pekade på riskerna det för med sig med uppblåsta tillgångspriser och hög skuldsättning.

Hon sade att det syntes en tydlig dämpning av konjunkturen globalt förra året, vilket ledde till en omsvängning i den ekonomiska politiken.

“Den sämre statistiken gjorde att det blev en justering av den ekonomiska politiken. Man fick ett stort fall, men sedan blev det en liten fiskkrok. Vår bedömning är att dämpningen kommer att fortgå”, sade Kerstin Hallsten.

Hon sade att efter fallet i många dataserier tidigare syns nu en del fiskkrokar, där fallen stannat upp och vänds något, bland annat i världshandeln.

“Vi har sett att en del data, som industriproduktion och export i en del länder, sedan har fortsatt att dämpas”, sade hon.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här