Vattenfall minskar rörelseresultatet

Vattenfall redovisar minskande omsättning och rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade det underliggande rörelseresultatet.
Magnus Hall.
Omsättningen sjönk 1,6% till 35 375 miljoner kronor (35 938).

Ebitda-resultat blev 9 235 miljoner kronor (13 499), med en ebitda-marginal på 26,1% (37,6).

Rörelseresultatet blev 4 743 miljoner kronor (8 677), med en rörelsemarginal på 13,4% (24,1).

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 miljoner kronor (3 594).

Resultatet efter skatt blev 3 583 miljoner kronor (6 700), en minskning med 46,5% mot föregående år.

De genomsnittliga nordiska spotpriserna för el var 74% lägre under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. I Tyskland och Nederländerna var priserna 4 respektive 7% lägre.

”I ett mycket speciellt och utmanande marknadsläge redovisar Vattenfall ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten. Elproduktionen har varit lägre men detta kompenseras av en positiv utveckling för försäljningsverksamheten och ett bra resultat från trading. Våra prissäkringar dämpar negativ påverkan från fallande elpriser”, uppger Vattenfalls VD Magnus Hall.

Vattenfall, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 35 375 35 938 -1,6%
EBITDA 9 235 13 499 -31,6%
EBITDA-marginal 26,1% 37,6%
Rörelseresultat 4 743 8 677 -45,3%
Rörelsemarginal 13,4% 24,1%
Nettoresultat 3 583 6 700 -46,5%