W-utveckling ett av Feds potentiella scenarion i stresstestet för 2021

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer att tillämpa en W-utveckling som ett potentiellt scenario i årets stresstest för bankerna.
En man går över gatan vid San Franciscos finanskvarter. Foto: Foto: Noah Berger/TT
W-utveckling innebär att ekonomin dubbeldippar, det vill säga att den efter en nedgång och återhämtning faller en andra gång på kort tid.

Scenariot som Fed tagit fram är att BNP faller med 4% från fjärde kvartalet 2020 till och med tredje kvartalet 2022. Under samma period rasar tillgångspriser (aktier ned 55%). Samtidigt ökar arbetslösheten med fyra procentenheter för att nå 10,75% i tredje kvartalet 2022.

Analytiker på Jefferies noterar att detta stresstest inkluderar betydligt större påverkan på kommersiella fastigheter, medan på Morgan Stanley tycker man att detta är det hittills lättaste stresstestet av de tre som gjorts under det senaste året.

19 banker kommer att behöva genomgå stresstestet, inklusive samtliga av de amerikanska storbankerna.