We are Spindye lyfter i premiärhandeln

Cleantech-bolaget We are Spindye började idag den 22 december att handlas på Nordic SME. Bolaget tillhandahåller en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att reducera sin miljöpåverkan.
We are spindye
Foto: We are Spindye
We are Spindye genomförde inför noteringen en nyemission på 24,15 miljoner kronor före emissionskostnader som övertecknades rejält med en teckningsgrad på 335%. Teckningskursen var 31,50 kronor per unit. En unit bestod av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 10,50 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 12,50 kronor som högst betalt och 10,25 kronor som lägst betalt. Klockan 09:50 var senast betalt 11,25 kronor, vilket är 7,1% högre jämfört med teckningskursen på 10,50 kronor per aktie. Aktier för 2,5 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 7,00 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 79 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen kommer att noteras vid ett senare datum, vilket innebär att det inte går att jämföra det fulla värdet på en unit idag med teckningskursen på 31,50 kronor för en unit.