Xbrane Biopharmas rörelseförlust ökade

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharmas rörelseförlust ökade under tredje kvartalet. Bolaget hade som planerat inga intäkter.
Ebitda-resultat blev -55,8 miljoner kronor (-35,6).

Rörelseresultatet blev -57,5 miljoner kronor (-37,7).

Resultatet efter skatt blev -57,7 miljoner kronor (-38,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -103,4 miljoner kronor (-83,9).

Likvida medel uppgick till 123,8 miljoner kronor (162,2).

“Sedan förra kvartalsrapporten publicerades har vi tagit ett antal viktiga steg framåt mot en lansering inom en snar framtid, av vår ledande biosimilarkandidat Xlucane. Xplore-studien var färdigrekryterad i november. Det innebär att vi kommer att kunna lämna in vår ansökan om marknadsgodkännande enligt plan för att kunna erhålla godkännande i samband med att Lucentis förlorar patentskyddet i EU”, säger VD Martin Åmark i vd-ordet.

Under november månad genomförde Xbrane en riktad emission på cirka 200 miljoner kronor.

Han spaltar också upp viktiga milstolpar för kommande 12 månader:

* Kommunicera top-line data från Xplore

*Lämna in ansökan för marknadsgodkännande för Xlucane i Europa och USA

*Utlicensiera rättigheterna för försäljning och marknadsföring av Xlucane i Latinamerika, Japan och Kina.

Vidare säger han att: “vår ambition är att dessutom etablera ytterligare partnerskap främst för Xcimzane och Xdivane, samt att fortsätt förstärka vår plattformsteknologi och IP-skyddet av denna”.

Xbrane Biopharma, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
EBITDA -55,8 -35,6
Rörelseresultat -57,5 -37,7
Nettoresultat -57,7 -38,0
Kassaflöde från löpande verksamhet -103,4 -83,9
Likvida medel 123,8 162,2