Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Familjen Wallenius börsnoterar sina rederier

2016-09-05 09:40
Foto: Scanpix

Redarfamiljen Wallenius planerar att låta börsnotera sina viktigaste rederier. Familjen behåller ett 40 procentigt ägande.

Familjen Wallenius, som kontrollerar Walleniusrederierna, planerar för en omfattande ägarförändring. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen. Under förmiddagen informerades också personalen.

Enligt informationen ska familjen tillsammans med det norska rederiet Wilhelmsen ombilda det börsnoterade (i Oslo) Wilhelmsen ASA. Bolaget ska ändra namn till Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA där familjen Wallenius och Wilhelmsen Holding kommer att äga cirka 40 procent vardera. Resten, 20 procent, kommer att ägas av aktiemarknaden.

Det nuvarande värdet på det börsnoterade rederiet är cirka 6 miljarder kronor vilket skulle indikera att bolaget i sin nya konstellation kan komma att värderas till 15 miljarder kronor.

Det nya gemensamma ägarbolaget ska enligt planerna sjösättas på börsen under perioden januari-mars nästa år.

I det nya ägarbolaget ska Walleniusfamiljen lägga in huvuddelen av sina sjöfartstillgångar.

Däremot kommer familjens ägarbolag, Soya, de stora fastighetsinnehaven i Wallfast, finansförvaltningen inom Wallstreet och Menhammars Stuteri att ligga kvar i familjens ägo.

De tillgångar som ska flyttas över till det börsnoterade bolaget är de flesta av Wallenius-fartygen samt de tillgångar som Wallenius Lines har i form av aktier i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), det koreanska rederiet Eukor, där Wallenius sitter på 40 procent av ägandet, samt det amerikanska ARC. 

Sammanslagningen och den indirekta börsnoteringen av familjens tillgångar motiveras av att det gemensamma företaget får bättre planeringsmöjligheter och kan utnyttja den totala flottan på cirka 135 fartyg bättre. Enligt vd vid Wallenius Lines, Anders Boman, kan en gemensam ägar- och styrningsstruktur dessutom sänka den årliga kostnadsnivån med 50-100 miljoner dollar, 420-850 miljoner kronor.

Imperiet ägs enligt senast offentliggjorda uppgifter till 47 procent av grundaren Olof Wallenius dotter Margareta Wallenius-Kleberg samt av hennes två barn Annika Bootsman Kleberg och Jonas Kleberg som har 27 procent vardera. 

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom