Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad förlust för Viking Supply Ships

2019-08-14 09:16

Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett resultat efter skatt på -19 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-268) inklusive avvecklad verksamhet.

Resultatet per aktie uppgick till -2:00 kronor (-28:70).

Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, ebitda-resultatet, uppgick till 6 miljoner kronor (-21).

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet summerades till 111 miljoner kronor (92).

Resultatet före skatt blev -14 miljoner kronor (-80).

De genomsnittliga dagsraterna under det andra kvartalet 2019 uppgick till 32.300 USA-dollar (33.400), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 72 procent (68), framgår av rapporten.

Aktiviteten i Nordsjön ökade under det andra kvartalet, vilket innebar att både rater och utnyttjandegrad förbättrades jämfört med tidigare perioder. Rederiet förväntar sig dock att den generella marknadssituationen fortsatt kommer att vara "något utmanande".

"Det finns endast förväntningar om måttliga ökningar av riggaktiviteterna i Nordsjön under det tredje kvartalet, innan de återigen väntas minska under vintersäsongen. Den långsiktiga trenden inom offshoremarknaden är dock positiv, med en gradvis återhämtning av riggaktiviteterna i regionen. Det är därför även troligt att OSV-marknaden successivt kommer att förbättras", skriver Viking Supply Ships i delårsrapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom