Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Moodys ser ljusare på italienska banker

2019-12-04 08:59
Moodys. Foto: All over press

Moodys har höjt utsikten för det italienska banksystemet till stabil från negativ, med förväntningar om att andelen problemlån kommer fortsätta att gå ned i närtid, skriver kreditrankningsföretaget.

De italienska bankernas finansieringsbekymmer kommer förbättras och deras kapitalstruktur stabiliseras, skriver Moodys i en rapport som publicerades på onsdagen.

"Vi förväntar oss att de italienska bankernas problemlån kommer falla för det femte året i rad", säger kreditanalytikern Fabio Ianno.

Andelen problemlån på runt 8 procent är dock mer än det dubbla för snittnivån i EU-banker, som ligger på 3 procent enligt statistik från Europeiska bankmyndigheten EBA.

"Vi tar också i aktning att vår prognos för Italiens BNP redogör för en svag tillväxt och vår stabila utsikt för italienska staten", säger Fabio Ianno.

Italiens banker ser ut att ha en stabil eller måttligt högre lönsamhet under 2019 och 2020 tack vara kostnader för kapital, lägre riskkostnader och högre effektivitet från ett flertal större omstruktureringsinitiativ. Kapitalstrukturerna ser ut att kunna fortsätta vara stabila, med nästan alla låneinstitut rapporterande bekväma buffertar klart över nivåer som bestämts av myndigheterna.

"Vinstgenereringen är dock fortsatt svag på grund av höga låneförluster och höga verksamhetskostnader", skriver Moodys.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom