Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sjunkande vinst för Net Gaming

2019-08-15 09:49

Net Gaming, som handlas på First North, redovisar ett ebitda-resultat för det andra kvartalet på 2 miljoner euro, vilket kan jämföras med 3 miljoner euro under motsvarande period året före.

"Jag är inte nöjd med hur vi presterat under det andra kvartalet men jag är förhoppningsfull att vi kommer uppvisa förbättrade ebitda-nivåer framöver", skriver vd Marcus Teilman i rapporten.

Han skriver även att det var väntat att bolaget skulle påverkas av fortsatta politiska regleringseffekter på den europeiska spelmarknaden.

Intäkterna minskade till 3,5 miljoner euro (4,6).

Under perioden har bolaget förvärvat i BettingGuide.se som ska att bli bolagets varumärke på den reglerade svenska marknaden. Förvärvet är ett led i bolagets ökade förvärvsfokus, heter det, och efter periodens sluta har även Maxfreebets.co.uk förvärvats.

"Vi ökar därmed tempot inom bettingvertikalen och samtidigt adderar vi till två nya intäktsben på reglerade marknader vilka vi bedömer ha god långsiktig utvecklingspotential", skriver Marcus Teilman.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom