Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenskarna tror att räntebotten är nådd

2015-10-27 10:47

De svenska hushållen räknar med stigande räntor, och en av fyra befarar höjda räntor inom tre månader. Det framgår av Skops senaste undersökning av hushållens ränteförväntningar som genomfördes mellan den 4 och 19 oktober och som omfattade 1.000 personer mellan 18 och 84 år.

"De svenska hushållen räknar nu med stigande räntor och tror att botten är nådd. Det är få som tror på ytterligare räntesänkningar", säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

Riksbanken presenterar ett penningpolitiskt beslut i morgon. De flesta bedömare räknar med oförändrad styrränta, men några räknar med en räntesänkning, och flera tror på förlängda obligationsköp, enligt SIX News enkät.

Skops korta index för ränteförväntningarna har ökat med 9,4 enheter till +20,8 i oktober jämfört med föregående mätning i juni. Det korta ränteindexet beräknas som skillnaden mellan dem som tror att räntorna går upp respektive ned på tre månaders sikt.

70,5 procent tror att räntorna är oförändrade om tre månader. Det är 8,5 procentenheter färre än i den förra undersökningen. 25,2 procent tror på högre räntor (16,2) medan 4,4 procent tror på lägre räntor (4,8).

Skops långa ränteindex har stigit med 6,5 enheter från 38,8 till +45,3.

"Det är nu en majoritet som befarar att räntorna har gått upp om ett år. Det stämmer med riksbankens prognos för reporäntan. Vid sitt septembermöte meddelade Riksbanken att reporäntan väntas vara kvar på nuvarande nivå i ungefär ett år", säger Örjan Hultåker.

41,6 procent tror att räntorna är oförändrade om ett år. Det är 4,8 procentenheter färre än i den förra undersökningen. 6,6 procent tror på lägre räntor (7,4) medan 51,9 procent tror på högre räntor (46,2).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom