Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre tror på fallande bopriser

2020-01-13 08:42
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

De svenska hushållen tror på en oförändrad utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, var oförändrad 43 i januari jämfört med i december.

Av de tillfrågade tror 52 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 60 procent förra månaden, medan 9 procent tror på fallande priser, jämfört med 17 procent föregående månad.

SEB konstaterar att efter ett starkt 2019, där boprisindikatorn gick från 0 till 43, ser de en mer avvaktande inledning på det nya året.

Boprisindikatorn ligger visserligen kvar på samma relativt höga nivå som i december 2019 men de underliggande siffrorna visar att färre tror på stigande eller sjunkande priser. I stället ser vi nästan en fördubbling, från 17 till 33 procent, av andelen som tror på stillastående priser.

"Troligen bidrar både Riksbankens räntehöjning och de sämre allmänekonomiska utsikterna till hushållens mer neutrala inställning", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden. Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,46 procent, upp jämfört med 0,07 procent föregående månad.

"I december beslutade Riksbanken att höja reporäntan till noll efter fem år med minusränta. Det har påverkat hushållen som tydligt skruvar upp sina ränteförväntningar", fortsätter Jens Magnusson med tillägg att ränteförväntningarna i sin tur är viktiga för bostadspriserna.

På regional nivå redovisas störst ökning i Stockholm med 6 enheter till 47. Skåne ligger fortsatt i topp och ökade med en enhet, från 56 till 57. Regionalt anges boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. I Östra Götaland minskade indikatorn med 11 enheter, från 50 till 39. I Västra Götaland minskade den med 1 enhet från 39 till 38.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom