Erik Olsson: Detta skapar tillförsikt på bostadsmarknaden

Erik Olsson Bostadsindex har stigit till den högsta nivån sedan våren 2015.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Erik Olsson Bostadsindex visar en kraftig ökning av visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna. Nettot, det vill säga de som tror på prisökning minus de som tror på prissänkning, har ökat med 8 enheter till historiskt höga 57%. Senast prisförväntingarna var så höga var februari 2017. Det skriver Erik Olsson.

De som tror på prisökningar har ökat till 63% från 54% i november och endast 6% tror på prisnedgångar. Hela 93% räknar med prisförväntningar på maximalt 10%.

En starkt bidragande faktor till de höga prisförväntningarna är en förväntan om att pandemin håller nere räntorna under lång tid framöver, skriver Erik Olsson.

”De låga bolåneräntorna vi har nu är en mycket viktig faktor. De gynnar alla på bostadsmarknaden, medan arbetslösheten fortfarande främst har drabbat grupper som ändå inte står för så mycket köpkraft på bostadsmarknaden”, skriver de.

Enligt bostadsindexet räknar visningsbesökarna med en rörlig boränta på 1,99%. Det är en lika låg nivå som förra kvartalet, som var första gången ända sedan starten av indexet hösten 2010 som kalkylräntan var under 2%. Det är dessutom en halvering jämfört med augusti 2019.

”De verkliga bolåneräntorna är nästan de samma som då, så det är krockkudden i form av marginalen mot verklig ränta som har minskat.”, skriver de.