Prickfritt inför Exsitecs notering

Affärsvärldens IPO-guide hittar inga flaggor inför Exsitecs notering.

Inför noteringen den 16 september har Affärsvärldens IPO-guide granskat av affärssystemkonsulten Exsitec.

Exsitec
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 410 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-08
Första handelsdag 2020-09-16

Inga flaggor hissas i granskningen. Flaggor är IPO-guidens system för att uppmärksamma investerare på potentiellt negativa aspekter av noteringen som annars är lätta att missa.

Sammanlagt omfattar erbjudandet 2 000 000 aktier i Exsitec, varav 1 500 000 nyemitteras och 500 000 utgörs av befintliga aktier.  Erbjudandet omfattar högst 70 miljoner kronor. Sista teckningsdag är tisdagen den 8 september och priset per aktie i erbjudandet är 35 kronor.

Creades, Cliens Småbolag och Syringa Capital har åtagit sig att förvärva aktier för sammanlagt 45,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 64,4 procent av aktierna.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Spotlight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-08 2020-09-15  Läs här