Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stockholms tingsrätt dömer till SSM:s fördel

2019-05-21 14:35
West Side Solna Foto: SSM

Stockholms tingsrätt meddelade på tisdagen dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som hade tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel.

Det framgår av ett pressmeddelande från bostadsutvecklaren SSM.

"Tingsrätten bekräftade i domen Brf West Side Solnas bedömning att förhandsavtalet var giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen var ogrundade. Domen slår även fast att Brf West Side Solna har rätt till skadestånd på grund av parets vägran att teckna upplåtelseavtal och ålade paret att betala rättegångskostnader i målet", skriver SSM.

Köparna hade enligt pressmeddelandet yrkat att tingsrätten skulle förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott på 25.000 kronor med viss ränta.

"Köparna påstod i målet att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de dessutom haft rätt att häva och säga upp avtalet. Köparna yrkade även ersättning för sina rättegångskostnader", skriver bostadsutvecklaren.

Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under det tredje kvartalet 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom