En ren konflikt

Hela rennäringen omsätter som en liten ICA-butik. Men på halva Sveriges yta råder ändå ”renbetesrätt”. Rennäringens oerhörda privilegier sätter käppar i hjulet för många mycket viktigare verksamheter så som kraftförsörjning, gruvor och transport. Det är orimligt.
En ren konflikt - SKANSEN REN
Foto: Montage

Trots att vi har fantastiska mineraltillgångar har det inte öppnats en enda ny gruva i Sverige sedan 2012. Det förklaras oftast av två saker. Massivt motstånd från rennäringen samt absurda naturvårdsregler. Men förra veckan anade vi en ljusglimt då regeringen, efter nio års långbänk, gav exploateringskoncession till en möjlig framtida gruva i Kallak, utanför Jokkmokk. Regeringen ställer dock så hårda villkor att det kanske ändå inte blir någon gruva. Det säger både aktiemarknaden och bedömare Afv talat med. Beowulfs aktie har tappat en tredjedel av värdet sedan dagen innan koncessionen beviljades.

STORA YTOR

Samiska intressen har varit starka motståndare till Kallak, som man menar hotar rennäring och samisk kultur. Mycket riktigt är det ett stort gruvområde som planeras, hela 13,6 km2. Det är lite mer än två stycken Södermalm. För en sörlänning är det dock svårt att ta in hur stort Norrlands inland är. Kallaks yta motsvarar nämligen bara 0,07% av Jokkmokks yta. I Jokkmokk finns 3,7 miljoner kvadratmeter per kommuninvånare. Det är 19 000 gånger mer än ytan 190 kvm per person i Stockholm.

Om Kallak byggs så är det på ett område som nyttjas av två samebyar. Framför allt gäller det Jåhkågasska sameby som har en totalyta av 9 922 km2 och ca 45 renskötare. Kallaks yta motsvarar alltså 0,14% av hela Jåhkågasska. Visserligen är det bara en del av Jåhkågasska som är tillgänglig renbetesmark. Högre räknat så är Kallaks yta 0,5% av renbetesmarken.

SANKTA GRETAS FÖRBANNELSE

Gruvkoncessionen till Kallak väckte ändå stor vrede hos många.

Sverige bekräftade idag sitt kortsiktiga, rasistiska, koloniala och naturfientliga förhållningssätt”, skrev Greta Thunberg på Twitter.

Sverige låtsas vara en ledare för miljö och mänskliga rättigheter, men hemma kränker de urbefolkningars rättigheter och fortsätter bedriva krig mot naturen”, twittrar hon vidare.

Belägg för de hårda orden har inte setts till. Gruvdrift har hittills inte fördärvat något renskötselkooperativ.

SAMER MOT GRÖN KOLONIALISM

Däremot kanske Greta borde läsa på lite om hur samerna ser på klimatfrågan kontra andra prioriteringar. En stor majoritet i Sametinget har uttalat krav på att den gröna omställningen ska vara helt villkorad av samernas intressen.

Vi accepterar ingen grön kolonialism, varken här eller någon annanstans”, avslutas uttalandet från i december 2021.

Läser man uttalandet noga så ser man att det handlar om långtgående krav på veto över allt som kan tänkas beröra någon av Sveriges 51 samebyar. Det skulle innebära att nästan halva Sverige skulle vara undantaget från grön omställning. Renbetesrätt råder nämligen på ungefär 50% av Sveriges yta, enligt Sametinget.

Denna och andra unika rättighet tillfaller Sveriges 4 677 renägare. Man beräknar att omkring 2 500 personer är beroende av inkomster från renskötsel. Rennäringen är oerhört liten. Slaktvärdet är endast 100 Mkr per år. Rennäringen är så klart också navet i samisk kultur. Statistik saknas men det brukar sägas att det finns 20-40 tusen samer i Sverige. Kopplingen till det samiska är dock olika stark. Cirka 7000 talar något samiskt språk och 9226 personer står på röstlängden till Sametinget. Det finns en rad lagar som ger samer särskilda privilegier som övriga 99,5% av Sveriges medborgare aldrig kan omfattas av.

OFÖRRÄTTER NU OCH DÅ

Bakgrunden till samernas lagstadgade privilegier idag är så klart att samer historiskt har fått utstå oförrätter från den svenska staten. Men säg den svensk vars förfäder inte fick utstå oförrätter från överheten? Var samernas historiska lidande ojämförligt värre än det som drabbade fattigbönder, daglönare, tjänstefolk eller för den delen kvinnor i allmänhet?

En sådan här tävling i offerskap kan bara sluta på två sätt. Antingen accepterar man att det i en 1000 år gammal statsbildning är omöjligt att korrigera allt elände retroaktivt. Det finns ett skäl till att brott har en preskriptionstid. Eller så väljer man ut vissa historiskt utsatta grupper som man vill gynna särskilt och riggar samhället därefter. Fler borde reflektera över vad det faktiskt innebär. När ättlingar till vissa människor får särskilda rättigheter så innebär det att staten medvetet behandlar folk olika baserat på deras etnicitet, börd eller ras. Så är det alltså i Sverige idag. Det är i sig en oförrätt mot inte minst framtida generationer och klimatet.

BOLSONAROS GRÖNA FINGRAR

Malmfyndigheten i Kallak håller världsledande kvalitet. Det handlar om så kallad magnetitkoncentrat med 71,5% järnhalt. Världens näst bästa magnetitprodukt är LKAB:s med 70,7% vilket hittills betraktats som en unikt hög järnhalt. Kallaks magnetitkoncentrat skulle minska koldioxidavtrycket från traditionell ståltillverkning, förbättra energieffektiviteten i alla senare processer och minska avfallet. Magnetit har också ett inneboende energiinnehåll, vilket i slutändan resulterar i lägre energibehov för ståltillverkning.

Malmen i Kallak vore perfekt för H2 Green Steel, megasatsningen som ska göra ”fossilfritt stål” i Norrbotten. H2 Green Steel har nämligen problem att hitta råvara. LKAB är kallsinniga och 2019 svarade Sverige för 92% av EU:s järnmalmsproduktion. Det finns alltså inte många närliggande alternativ. Istället tittar H2 Green Steel på att forsla in järnmalm från bland annat Brasilien. Att från andra sidan jorden skeppa sämre malm från Amazonskövlaren Jair Bolsonaros land ger inte high score i ESG.

PRIORITERA NER RENNÄRINGEN

Kallak och andra nya gruvor skulle vara en bättre lösning för både klimatet och svensk välfärd. Men då måste två saker ske. Länsstyrelser och Naturvårdsverk måste rätta in sig i ledet och inse att deras uppdragsgivare inte är flora och fauna utan svenska skattebetalare. Och så måste rennäringens intressen prioriteras ner väsentligt. Det kräver dock lagändringar som kommer mötas av ramaskri från samer och diverse aktivister. Det må så vara. I demokratiska länder kan det inte finnas några heliga eller orubbliga lagar.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, som det står i Regeringsformens första kapitels första paragrafs första mening.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla krönikor