Gängledarnas parallella rättskipning

LO och Socialdemokraterna ser uppenbarligen föreningsfrihet och avtalsfrihet som hot mot sin makt. Det är så man bäst förstår blockaden och fulspelet mot Tesla. I denna tappning innebär den svenska modellen ett ovillkorligt krav på tystnad och betalning av beskyddarpengar till LO, och för den delen även Svenskt Näringsliv. Det rationella för Tesla är att hellre lämna Sverige helt än att ge efter för utpressningen och skriva på kollektivavtal.
Gängledarnas parallella rättskipning - Ledare_kollage

Inne på Tesla verkar det inte vara så mycket strejk. Flertalet anställda är inte med i facket och förefaller villiga att jobba på som vanligt. Däremot är det mycket stridsåtgärder och högt tonläge utifrån.

”Tesla följer svenska arbetsmarknadsregler, men har liksom många andra företag valt att inte ingå kollektivavtal. Vi erbjuder redan likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar och finner ingen anledning att teckna något annat avtal”, skriver Tesla i en kommentar till TT.

LO med flera påstår nu i media att kollektivavtal skulle vara ”en regel” som måste följas och att det Tesla gör skulle vara otillåtet. Det stämmer inte. Det finns i lagen ingenting som heter ”strejkbryteri”. Individen har en rätt att fortsätta utföra sina arbetsuppgifter även om andra vill att det ska strejkas. LO har istället beordrat städbolag, hamnar, elektrikerfirmor och PostNord/Citymail att försätta Tesla i blockad. Tesla har rätt att istället anlita andra leverantörer men även detta lär facket så klart utmåla som något oerhört förbjudet.

KOLLEKTIVAVTAL ÄR INGEN KVALITETSSTÄMPEL

Var femte privatanställd i landet jobbar i ett företag utan kollektivavtal. Vi pratar om en majoritet av svenska småföretag. Inget talar för att dessa tiotusentals företag överlag skulle vara sämre arbetsgivare än andra. Snarare tvärtom.

Störst problem med utbrändhet, sjukskrivningar och vantrivsel finns ju inom offentlig sektor, där alla har kollektivavtal. Framgångsrika företagare vet att man måste anstränga sig för att få motiverade och engagerade medarbetare, oavsett vilka avtal som finns.

LO-blockaden mot Tesla handlar inte om Tesla-teknikernas arbetsvillkor. Blockaden handlar om politiska principer, Socialdemokraternas makt och Svenskt Näringslivs privilegier.

FACKFÖRBUND ÄR MAKTREDSKAP ÅT SAP

Sveriges två största fackliga paraplyorganisationerna är LO och TCO. Båda är tydligt socialdemokratiska. I fallet LO är det formellt så. I fallet TCO är det mer ett outtalat faktum. Sedan åtminstone 1970 har TCO som regel haft en lojal socialdemokrat som ordförande. Många S-regeringar har hämtat ministrar från TCO. (Här märks stjärnor som Annika Strandhäll, Björn Rosengren, Eva Nordmark, Britta Lejon och Lennart Bodström. Otaliga fler TCO:are har gjorts till generaldirektörer eller landshövding av olika S-regeringar. Av de stora fackliga paraplyorganisationerna så är det bara trean Saco som inte är tydligt S-märkt.

Förutom Finland (med sin speciella relation till Sovjetunionen) verkar Sverige vara unikt i att ett politiskt parti kontrollerar fackföreningarna som i sin tur har så långtgående lagstadgade privilegier. Det här systemet skapar fina jobb åt tusentals förtroendevalda fackpampar. Ofta är de Socialdemokraternas förlängda arm ute på varje stor arbetsplats. Vem betalar för detta? Företagen så klart! Vi har alltså omfattande lagstiftning som särskilt gynnar just Socialdemokraternas organisationer. Effekten är att ett utvalt parti har unika maktinstrument som ingen politisk utmanare kommer i närheten av. Inte olikt DDR eller andra så kallade folkrepubliker.

SVENSKT NÄRINGSLIV ÄTER FRÅN SAMMA KÖTTGRYTA

De här speciallagarna gynnar dock inte bara Socialdemokraterna. Även Svenskt Näringsliv (”SN” härefter) är vinnare på systemet. Bolag med kollektivavtal är som regel med i en arbetsgivarorganisation och betalar då så klart också medlemsavgift. SN är i praktiken monopolist och behöver alltså inte anstränga sig för få in nära 600 Mkr per år i medlemsavgifter. Med de pengarna så kan SN avlöna sina hundratals konsulter, kommunikatörer, administratörer m.m. Det ligger alltså i SN-chefernas intresse att kollektivavtal upplevs som obligatoriskt fastän det inte alls är det.

”MAFFIAUPPLÄGG” MED PENSIONSMILJARDER

Aftonbladets Andreas Cervenka kallar det för ”maffiaupplägg” när han beskriver hur SN och facken agerar mot medlemmarna gällande deras pensioner. Det är inte bara haveriet i Alecta som ger Cervenka rätt i detta. Man blir ändå häpen när Dagens Industri fyller hela förstasidan (1/11) med att pensionsjätten AMF:s chef Anders Oscarsson kräver att Tesla, där AMF är aktieägare, undertecknar kollektivavtal.

Oscarsson säger också att utländska bolag ska ”hålla sig till spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden”. Det här är riktigt lågt. Det är ju fullt lagligt att inte teckna kollektivavtal. I demokratiska länder råder föreningsfrihet och avtalsfrihet. Så varför går AMF-chefen ut så hårt? Jo, för att han värnar sin karriär och vill ställa sig in hos sina ägare som råkar vara LO och SN.

LIKA LÖN FÖR OLIKA ARBETE

Kollektivavtal håller uppe ingångslönerna och gör jobbtryggheten sämst för nyanställda. Den svenska modellen är alltså till tydlig nackdel för de som är svaga på arbetsmarknaden. Tvärt emot den gängse retoriken. Empiriskt belägg för detta ser vi i att Sverige har en arbetslöshet som är vida högre än i jämförbara europeiska länder. Och den är extra hög bland svaga grupper med dåliga språkkunskaper och ungdomar med låg utbildning.

Även inne på arbetsplatserna så leder den svenska modellen till en tydlig omfördelning som knappast gynnar svenskt välståndsskapande. Modellen utgör ett slags kartell där arbetsgivarna kan hålla nere lönerna totalt sett mot att man fördelar löneökningarna jämnt. Det här är en omfördelning från högt kvalificerade anställda till de lägre kvalificerade.

De allra lägst kvalificerade är som sagt hänvisade till arbetslöshet eftersom kollektivavtal ger konstlat höga ingångslöner.

TESLA SKRIVER INTE PÅ

Konflikten mot Tesla är nu så upptrissad att LO aldrig kommer ge sig. Att ge sig vore inte bara en prestigeförlust, det vore direkt farligt för maktpositionen. Många tror därför att det blir Tesla som ger upp. Jag håller inte med.

Ingenstans i världen har Tesla undertecknat kollektivavtal. Det gör att man har spända relationer med facken i Tyskland och USA där Tesla har fabriker. Om Tesla undertecknar kollektivavtal i Sverige (en helt obetydlig marknad) så skapar det ett prejudikat som tydligt försämrar Teslas förhandlingssits i USA och Tyskland.

Förmodligen är det alltså mer rationellt för Tesla att lägga ner i Sverige än att underteckna kollektivavtal. Facket kommer applådera och se det som att man statuerar exempel. Jag tycker snarare att det vore en moralisk seger för principen om förenings- och avtalsfrihet. Genom att lägga ner så har Tesla i vart fall inte givit efter för utpressning.

Det finns mycket som har varit och är bra med den svenska modellen. Men på viktiga punkter har den helt klart passerat bäst-före-datum. Det gäller särskilt om facket börjar missbruka sin makt mot allt fler. Det ger ju åtminstone vissa imageproblem om dealen man erbjuder måste säljas in med hot om repressalier via parallell rättskipning.

Disclaimer: AFV Media AB, som driver Affärsvärlden, hyr kontorslokal nära Norra Bantorget i Stockholm av ett LO-förbund. Varumärket Affärsvärlden ägs dessutom av en stiftelse som har Svenskt Näringsliv som en av tre huvudmän. AFV Media AB har inte ingått kollektivavtal.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla krönikor

Annons från Valour