Balkonger som sparar energi

Under de tre senaste åren har ­svenska balkongspecialisten Balco arbetat med hållbarhetsinvesteringar. Under 2020, då pandemin minskade trycket på verksamheten, gavs utrymme för affärsutveckling. Man passade då på att ta fram ett nytt koncept. Idag erbjuds kunderna ett helhetsgrepp där traditionella fastigheter transformeras till gröna fastigheter.
Balco
Med Balcos inglasade balkonger i söderläge skapas en klimatskyddad fasad med potential att spara 30 procent energi.

Fastigheter slukar stora mängder energi och arbetet med att uppnå energibesparingar pågår med allt större intensitet i Sverige och många andra länder.

En faktor som kommer att underlätta arbetet är EUs taxonomiinitiativ som syftar till att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Lagstiftningen träder i kraft i januari 2022. Dessutom har 750 miljarder Euro avsatts som stöd, bland annat för förbättringar av fastigheter.

Garanterad besparing

– Det här är oerhört häftigt säger Balcos VD Kenneth Lundahl. Balco kan i balkongprojekt erbjuda en totalentreprenad som ger en energibesparing på över 30 procent. Enbart den inglasade balkongen i söderläge ökar energibesparingen med 15–30 procent beroende av produktlösning. En fasad i söderläge, klädd med inglasade balkonger, bildar en klimatvägg som ger 30 procents besparing, säger han.

Kenneth Lundahl, VD.

Konkret innebär det att Balco upprättar en energideklaration eller granskar en befintlig. Den visar om en transformering till grön fastighet är möjlig. För det krävs 30 procentig energibesparing. Uppnås det kan ett grönt lån med lång finansiering beviljas.

– Som totalentreprenör kan vi garantera besparingen och jämna vägen för ett grönt lån liksom en möjlighet att förändra energideklarationen och öka fastighetens värde, säger Kenneth Lundahl.

Bolaget har för sin verksamhet utvecklat egna tekniska lösningar och patent.

– Externa livslängdsanalyser och LCA livscykelanalyser visar att vi är klimatpositiva från 25–40 år beroende av produktlösning.

Som totalentreprenör går Balco in i balkongprojekt genom att analysera fastig­hetens fasad, taket, ventilationen och elförsörjning.

– Vi är ju på plats och kan på ett effektivt sätt göra detta. Ett samarbete med Danske Bank innebär även att grön finansiering garanteras, om den aktuella fastigheten kan uppvisa en 30 % energibesparing.

Konsoliderar balkongmarknaden

Kenneth Lundahl insåg för tre år sedan att amorteringstiderna inte var kopplade till en balkonglösnings livslängd. Då gällde 50 år i Sverige 30 i Danmark och Norge och 15 år i Finland. Samarbetet med Danske Bank innebär 70 års finansiering i Sverige, 50 år i Danmark och Norge och 30 i Finland, berättar Kenneth Lundahl.

Balco har haft en organisk tillväxt på 17 procent de senaste sju åren och även framöver satsar företaget på organisk tillväxt.

– Men vi strävar också efter att konsolidera balkongmarknaden vilket innebär förvärv. Dessutom vill vi stärka vårt erbjudande med kompletterande kompetenser. Under året har vi därför köpt ett balkong- och ett fasadföretag, säger Kenneth Lundahl.

”Som totalentreprenör kan vi garantera besparingen, jämna vägen för ett grönt lån liksom ge möjlighet att förändra energideklarationen och öka fastighetens värde”.

Balco har sin produktion och produktutveckling i moderna och effektiva lokaler vid det svenska huvudkontoret i Växjö.

Adress: Älgvägen 4, 352 45 Växjö
Telefon: 0470 53 30 00
E-post: balco@balco.se
Webbsida: www.balco.se

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.