Laddar
Annons från Kaiding Advokatbyrå

Nya rekonstruktionslagen – räddningsplanka för bolag som agerar i tid

Sverige har tagit ett stort steg mot att underlätta för företag i ekonomiska svårigheter genom den nyligen införda rekonstruktionslagen. För bolag som agerar innan stridskassan har tagit slut är det ofta ett bra alternativ till konkurs, enligt Hans Andersson, advokat på Kaiding Advokatbyrå.
Hans-Andersson_Kaiding-Advokatbyra_Affarsvarlden
Hans Andersson, advokat på Kaiding Advokatbyrå.

Den nya rekonstruktionslagen är ett resultat av anpassningen till ny EU-lagstiftning och har medfört flera betydande förändringar i det svenska rekonstruktionsförfarandet. Dessa förändringar skapar möjligheter för bolag som hamnat i en ekonomiskt utsatt situation men som anses ha en långsiktig livskraft”, säger Hans Andersson som listar en rad fördelar med lagen.

Andningsutrymme och tid för återhämtning

För företag som hamnat i ekonomiska svårigheter ger den nya rekonstruktionslagen en välbehövlig andningspaus. Genom tillfälliga betalningsuppehåll för skulder får företagen möjlighet att omstrukturera och utvärdera sin ekonomiska situation.

“Företagsrekonstruktionen kan ge bolaget tid att förhandla fram en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa- och organisatoriska förändringar för att skapa en grund för lönsam tillväxt. Det är många gånger ett bättre alternativ än att försätta bolaget i konkurs”, argumenterar Hans Andersson.

Skuldnedskrivning och skydd mot konkurs

Enligt Hans Andersson är en av de mest betydande nyheterna att rekonstruktionsplanen nu kan innehålla en mängd olika åtgärder för att komma till rätta med företagets problem. På så sätt kan man anpassa åtgärderna till företagets specifika behov. Rekonstruktionsplanen blir sedan bindande för alla parter i förfarandet. I den tidigare lagstiftningen var det endast en ren skuldnedskrivning, så kallat ackord, som stod till buds och det är sällan tillräckligt för att i grunden vända en negativ utveckling för ett företag.

“Genom att göra rekonstruktionsåtgärder mer anpassningsbara ökar chanserna att undvika konkurs”.

Den nya lagen ger företagen större flexibilitet och anpassningsmöjligheter i rekonstruktionsprocessen. Det inkluderar även möjligheten att utfärda nyemissioner för att öka kapitaltillgången och konvertera skuld till aktieägande. Det går också att bestämma  betalningen av bolagets skulder till en affärsplan som fastställs i rekonstruktionsplanen. Genom att göra rekonstruktionsåtgärder mer anpassningsbara ökar chanserna att undvika konkurs”, säger Hans Andersson som understryker att rekonstruktionen även innebär ett skydd mot enskilda fordringsägare.

En enskild fordringsägare har med den nya rekonstruktionslagen mycket svårare att blockera en rimlig rekonstruktionsplan. Anledningen är att man nu infört ett särskilt förfarande (så kallad ”cram-down”) där domstolen utifrån vissa förutsättningar kan tvinga igenom rekonstruktionen även om flera grupper av fordringsägare motsätter sig rekonstruktionsplanen.

Rätt att fullfölja och säga upp ingångna avtal

Den nya lagen ger gäldenären rätten att kräva att avtal som ingåtts innan beslutet om företagsrekonstruktion ska fullföljas, vilket ger företaget möjlighet att upprätthålla viktiga avtal som kan vara avgörande för dess verksamhet.

“Dessutom ges möjlighet, med rekonstruktörens godkännande, att säga upp varaktiga avtal som hyresavtal under rekonstruktionen. Detta kan hjälpa företaget att omförhandla dyra avtal och minska sina ekonomiska förpliktelser”, säger Hans Andersson.

Tvingande avtalsbestämmelser för företagets förmån

Rekonstruktionslagen innehåller bestämmelser som är tvingande till förmån för företaget. Det innebär att vissa avtalsklausuler som tidigare kunde vara skadliga för företaget nu är förbjudna.

“Mer specifikt innehåller lagen ett uttryckligt förbud mot så kallade ipso facto-klausuler, vilket avser avtalsvillkor som ger en part rätt att häva ett avtal på grund av att motparten ansöker om eller inleder en företagsrekonstruktion”, säger Hans Andersson.

Sammanfattningsvis menar Hans Andersson att den nya rekonstruktionslagen i Sverige erbjuder företag som befinner sig i tillfälliga ekonomiska svårigheter en mängd fördelar. Den ökar möjligheterna att överleva och återhämta sig utan att förlora värdefull verksamhet. Det är dock viktigt att agera i tid, enligt advokaten.

“Många klienter kommer för sent till oss när de vill ansöka om rekonstruktion. Då har ofta de ekonomiska bekymren blivit för svåra att hantera. Det gäller att bolaget har en krigskassa för att ta sig igenom en sådan här process samtidigt som det vid en utvärdering av företagets affärsidé framstår som rimligt att bolaget kan återfå sin livskraft med rätt rekonstruktionsåtgärder.

Om Advokatbyrån Kaiding

Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största och ledande advokatbyrå med över sjuttio medarbetare på orterna Kalix/Haparanda, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Östersund/Åre.

Kaiding har erfarna konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer som också biträder vid ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktionsförfaranden, likvidationer och i domstolsprocesser. Kaiding hjälper även företag och enskilda i allmänna obeståndsrättsliga frågor.

Läs mer om Kaiding här.

Denna artikel är en annons från Kaiding Advokatbyrå,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.