Annons från Trapets

Kundkännedom – en utmaning för allt fler branscher

Den finansiella brottsligheten ökar och det gör även regelkraven på kundkännedom. Sedan 2017 måste revisions- och redovisningsbyråer efterleva kraven i Penningtvättslagen och riskerar tuffa straff om de inte lyckas.
Trapets KYC Penningtvättslagen Kundkännedom Affärsvärlden
Trapets är ledande inom tekniska lösningar inom bekämpning av penningtvätt och marknadsmissbruk, och hjälper företag att motverka finansiell brottslighet och att uppfylla regulatoriska krav.

Den finansiella brottsligheten ökar

Med en global, komplex världsekonomi och en teknologisk utveckling i ohämmad takt, är finansiell brottslighet på frammarsch. Flera branscher riskerar att utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri. Därför har regelverken kring kundkännedom blivit allt striktare, och omfattar nu även redovisning- och revisionsbyråer.

Bo Spångberg, ägare av Crowe Sydrevisioner, har bedrivit revisionsbyråverksamhet i södra Sverige under mer än ett halvt sekel. När branschen stod inför Penningtvättslagens krav att ha utökad kundkännedom om alla sina kunder, visste han att byrånätverket behövde en kostnadsbesparande och effektiv lösning. Detta för att enkelt kunna utföra och dokumentera lagstadgad kundkännedom för uppdrag inom redovisning, revision och skatt, och för att förhindra att nätverksbyråerna utnyttjas för finansiell brottslighet.

Som medlem i styrelsen för Crowe Sweden, fick Bo uppgiften att se över kundkännedomslösningar för verksamheterna. Pris och värde var viktiga att beakta jämte att lösningen skulle vara enkel att tillämpa för medarbetarna. Ett betydande krav var att alltid ha åtkomst och kontinuerlig drift.

Kostnadseffektiv och smidig kundkännedom inom redovisning och revision

De valde Trapets KYC, en branschledande lösning som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hjälper byråer att uppfylla Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömningar. Trapets KYC levererar såväl en användarvänlig som prisvärd lösning och som därtill uppfyllde nätverksbyråernas krav. Dessutom hade Bo sett att andra större aktörer inom revision hade valt Trapets KYC och det sågs som en kvalitetsstämpel.

”Trapets KYC kombinerar branschens behov tillsammans med processen som krävs för kundkännedom, vilket är viktigt”, menar Bo. ”Inloggning med BankID gör åtkomst och användning säker”.

Lösningen kan användas vid onboarding av nya kunder och för löpande uppdatering och utvärdering av kundkännedom av befintliga kunder. Vid förändringar i kundprofilen, till exempel om en ny styrelseledamot tillträder, skickas automatiska notiser via e-post till kundansvarig. Det gör det enkelt att hålla reda på om det bör göras en omprövning av befintliga riskbedömningar.

Skalbarheten gör det enkelt att jobba på byrånivå, där man hanterar många kundkonton. Dessutom kan Trapets KYC enkelt integreras med byråers nuvarande system, till exempel CRM- och redovisningssystem.

Bo har rekommenderat Trapets KYC till andra aktörer i branschen, som samarbetande redovisningsbyråer. De har blivit mycket nöjda och tecknat egna abonnemang.

Löpande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Men arbetet med bekämpning av penningtvätt och utveckling av processer för riskhantering slutar inte där. Nätverket Crowe Sweden arbetar fortlöpande med att fördjupa medarbetarnas kunskaper och metodik. I syfte att förhindra att nätverksbyråerna inte upptäcker att de har uppdrag för kriminella aktörer och för att bidra till att förhindra och minska finansiell brottlighet.

Trapets är ledande inom bekämpning av penningtvätt och marknadsmissbruk. Med beprövade lösningar och årtionden av expertis, har stora och små aktörer valt våra lösningar för att motverka finansiell brottslighet och uppfylla regulatoriska krav.

Läs mer om Trapets KYC.

Crowe Sweden är ett av Sveriges ledande revision-, redovisnings- och konsultnätverk.

Denna artikel är en annons från Trapets,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.