Spotlight vill hjälpa tillväxtbolagen genom coronakrisen

Spotlight Group, ägarbolaget bakom bland annat marknadsplatsen Spotlight Stock Market, brinner för att få bolag att växa och driver en alltmer aktiv agenda för att förbättra spelreglerna för noterade tillväxtbolag. Hittills har cirka 170 bolag valt sig att notera sig på marknadsplatsen och nu börsnoterar de sig själva - på Spotlight Stock Market förstås.

Spotlight Group blir allt mer engagerade i förutsättningarna för svenska tillväxtbolag med en aktiv dialog med myndigheter och politiker. Det var därför naturligt för bolagets VD Peter Gönczi att tidigt i coronakrisen vända sig till regeringen med förslag för att öka möjligheterna för noterade och onoterade bolag att söka tillväxtkapital med stöd från Almi. Förslaget lämnades tillsammans med två andra börser, Nasdaq och NGM.

“Vi såg tidigt i krisen att regeringen visserligen kom med förslag om lånefinansiering till bolag, men det är många växande bolag som inte har starka resultat- och balansräkningar och då är ökade lån ingen bra lösning. De behöver en fungerande aktiefinansiering, inte bara lån för då blir det fel”, säger Peter Gönczi.

Sedan förslaget presenterades för regeringen i våras har aktiemarknaden repat sig rejält samtidigt som aktiviteten kring statliga stödåtgärder till företag mattats av.

“Aktiemarknaden har börjat fungera igen så det är inte så akut för staten att supporta noterade bolag, men det är fortfarande en bra idé att staten kan finansiera bolag som ska växa så att de får tillgång till kapital för fortsatt innovationskraft och skapande av arbetstillfällen. Det är viktigt för många bolag och för samhället i stort, i synnerhet nu när Sverige behöver göra allt som är möjligt för att få hjulen att snurra igen.”

Fakta om noteringen:

Pris per aktie: 22,1 kronor

Utförsäljningsvolym: 10,6 miljoner kronor

Minsta teckning: 200 st, eller 4420 kronor

Kortnamn för aktien: SPGR

Anmälningsperiod: 25 augusti – 8 september 2020

Första dag för handel: 15 september

De börsnoterade bolagen har förstås påverkats på vitt skilda sätt av coronakrisen, vissa inte alls, ska tilläggas. Spotlight Group ser på pappret ut att tillhöra den senare kategorin. Bolaget redovisar en tillväxt på cirka tio procent under första halvåret 2020, vilket också är bolagets långsiktiga mål.

“Visst har det påverkat oss och vårt sätt att arbeta precis som många andra företag. Rent siffermässigt i vårt fall så kan vi se en minskad noteringsaktivitet men å andra sidan har handeln och kapitalanskaffningar i de noterade bolagen ökat.”

Uppdämt behov kan skapa möjligheter

När Peter Gönczi får frågan om hur den närmaste framtiden ser ut för bolaget, drar han parallellen med finanskrisen 2008. Den krisen följdes av ett uppdämt behov av finansiering och notering eftersom många aktörer som erbjuder finansiering drog öronen åt sig.

“Vi kan tänka oss att det blir ett liknande scenario nu. Många kan behöva finansiera sig framöver efter den tuffa våren. Både den traditionella möjligheten till bankfinansiering och de alternativa finansieringsvägarna kan bli mindre tillgängliga. Många är rädda för att bli inlåsta. Börsen är det minst inlåsta alternativet. Vi tror att vårt erbjudande är bra.”

På väg mot egen notering

Nu går alltså Spotlight Group mot en egen notering – givetvis på den egna marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

“Vi har länge velat notera oss och nu kom ett bra tillfälle. För oss är det viktigt att man lever som man lär och det är viktigt att kunna sin produkt, säger vd Peter Gönczi.”

Han fortsätter och påpekar att fördelarna med en notering är många och faktiskt betydligt fler för små och medelstora bolag än vad som är allmänt känt.

Om bolaget:

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav 125 noteringar. Sedan starten har en rad nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Bolaget redovisade helåret 2019 en nettoomsättning på 123,5 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 9,2 procent, med en rörelsemarginal på 8,2 procent.

“En notering ger uppmärksamhet. För oss som för alla andra innebär det ett bra tillfälle att berätta för marknaden vad vi står för. En notering innebär också fler ögon på oss, vilket gör att vi får en genomlysning av verksamheten. Den transparensen ökar i sin tur trovärdigheten och ger förhoppningsvis fler kunder på sikt.”

Även om marknadsplatsen Spotlight Stock Market är koncernens mest kända del så är det långt ifrån den enda. Bolaget innehåller ett smörgåsbord av fristående verksamheter och tjänster för att hjälpa de noterade bolagen, exempelvis Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik.

“Under drygt 20 års tid har vi successivt byggt ett mycket konkurrenskraftigt ekosystem av tjänster för kapitalförsörjning till samhällets mest spännande bolag. Det är värdefullt för bolag som har mindre resurser och som kanske inte har någon längre erfarenhet av att vara börsnoterade. Det ska vara enkelt, tryggt och synligt att vara noterad”, avslutar Peter Gönczi.

Klicka här för att läsa hela prospektet

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här