Skillnader i barnsparandet: Killar får Tesla – tjejer får Volvo Cars

Statistik från Avanza visar på att den ekonomiska ojämlikheten mellan könen börjar tidigt, redan i mellanstadieåldern. "Att få en god start på sitt sparande ska inte bero på om man är flicka eller pojke. Detta borde vara en självklarhet för alla i dagens samhälle”, säger Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

Många föräldrar väljer att tidigt starta ett sparkonto åt sina barn, för att kunna säkra en ekonomisk trygghet i framtiden. Men redan när barnen är i tonåren syns stora skillnader mellan flickor och pojkar. Vid 16-års ålder är det bara var fjärde barnsparkonto som tillhör en tjej, enligt statistik från Avanza.

Moa Langemark är sparanalytiker på Avanza och ser oroat på siffrorna:

”Det är oerhört oroande att skillnaderna i sparande börjar redan när vi är barn. Detta visar med all tydlighet att vi behöver jobba på många plan för att jämna ut spargapet”, konstaterar Moa Langemark, och menar vidare att en stärkt finanskunskap i de tidiga skolåldrarna är en viktig aspekt i att bryta mönstret.

36 000 nya miljonärer på Avanza – här är deras favoritaktier

Men det behövs även en ökad medvetenhet om att den bristande jämlikheten mellan män och kvinnors sparande håller i sig även i högre åldrar, enligt Moa Langemark:

”Vad som dock är minst lika viktigt, och som framgår av vår data, är att vi också behöver öka medvetenheten kring det ojämställda sparandet hos alla vuxna”.

Skillnader i vad som sparas

Analysen visar inte bara skillnader i om, utan även vad man sparar i. Det gäller både aktier och fonder. I barnsparande till pojkar är Tesla den absolut mest populära aktien. För tjejer? Volvo Cars.

Generellt tas det mer risk i sparande till pojkar än till flickor.

”Det är intressant att vuxna väljer en lägre risknivå i sparandet till flickor. Möjligen skickar detta signaler till flickorna hur de ska se på sparande, som de sedan tar med sig in i vuxenlivet. Att vuxna till exempel väljer svensknoterade Volvo Cars till flickor och USA-noterade Tesla till pojkar stämmer väl överens med hur de vuxna själva sparar. Kvinnor tenderar att välja den svenska börsen medan män i större utsträckning föredrar den amerikanska”, konstaterar Moa Langemark.

Men trots ojämlikheten ger kvinnors sparande generellt högre avkastning, trots en lägre risk.

”Det är glädjande att se flickornas sparande utvecklas så pass bra, även om vi ser den ojämställda sparandemarknaden växa fram redan under mellanstadiet. Även bland vuxna kvinnor ser vi en något bättre utveckling för portföljen som i genomsnitt har en lägre risknivå än männens”, konstaterar Moa Langemark.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.