Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Grön favorit i repris

2019-01-23 18:00
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

Affärsvärlden tackar en trögförändrad börssyn för fortsatt fint rabattläge på norska Bonheurs gröna framtid.

I nummer 46/2017 gavs köpråd för Bonheur. Affärsvärlden såg en överdriven riskbild kring det Oslo-noterade konglomeratets krisvärderade oljeriggaffär, och på uppsidan missades en attraktiv ompositionering mot vindkraft. Aktiekursen stängde rådets ettårsperiod 22 procent högre på 100 norska kronor, vilket även är analyskurs när vi nu uppdaterar.

Återigen bedöms Bonheur tårtbit för tårtbit, vilket adderas ihop till ett konservativt substansvärde (kronor per aktie i parentes):

n Renewables (46 kronor): Den hel- och delägda vindkraftsparksportföljen med spridning på flera länder har utökats. Här gjorde Bonheur en smart affär förra våren där en finansiell partnerinvesterare erbjöds 49-procentigt delägande i huvuddelen av de producerande tillgångarna, vilket både visade på betydande övervärden och frigjorde en betydande kassa att återinvestera. Vi fortsätter att ta upp segmentet till bokfört värde, motsvarande väldigt konservativa ev/ebitda 5 med hela den växande projektportföljen ”på köpet”.

n Offshore Wind (29 kronor): Inför jul köptes en 51-procentig ägarandel i ett tredje transport- och installationsskepp, en sorts specialskepp som är hårdvaluta i vindkraftsutbyggnaden. Vi har segmentet till bokfört värde, på försiktiga ev/ebitda 12 före affären.

n Cruise (28 kronor): Den brittiska nöjeskryssningsflottan till bokförd till ev/ebit 4, motsvarande skrotvärdering med betydande uppsida.

n Offshore (noll): Vi hade lågt ställda förväntningar på särnoterade Fred Olsen Energys möjligheter att rädda aktieägarna från sitt skuldberg när oljerigg­intjäningen försvann i pågående branschkris. Vi har även fått rätt i att Bonheur ännu inte velat kasta in betydande summor friska nya pengar efter dåliga i det pågående räddningsförsöket av innehavet, som bytt namn till Dolphin Drilling. I bästa fall sker massiv utspädning av Bonheurs aktieandel, så Affärsvärlden sätter nollvärde.

n Övrigt (43 kronor): Kassan och restinnehav tar vi upp till bokfört värde, minus osäkra immateriella tillgångar i medieinnehavet NHST.

Vår försiktiga substans är därmed 146 kronor per aktie, motsvarande dryga 30 procents substansrabatt med hela olje­riggepoken avskriven och övervärden som växer.

Framåt signaleras fortsatt fokusering mot grön energi genom Bonheurs diskreta etablering av nya bolaget Fred Olsen Green Power, som kan komma att investera i såväl vindkraft i nya länder som solkraft. Det bådar gott för fortsatt uppvärdering och Affärsvärlden sätter på nytt köpstämpel.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom